HTC U11 life‎

Instruktions-guides

< < Menu

Vand- og støvtæt

HTC U11 life er vand- og støvtæt og har en IP67-klassifikation som defineret i den internationale Standard IEC 60529. Når nano-SIM/microSD-dækslerne er lukket helt til, er denne telefon vandtæt, hvis den kortvarigt kommer i ferskvand i højst 1 m dybde og i højst 30 minutter ved stuetemperatur.

HTC U11 life må ikke udsættes for ikke-ferskvand, højt vandtryk, kraftigt strømmende vand eller sand, da dette kan forårsage overophedning, elektrisk stød eller beskadigelse af telefonen. Forsøg ikke at oplade eller på anden måde bruge USB-porten, hvis HTC U11 life er våd. Normal slitage kan med tiden forringe vand- og støvtætheden.

Garantien bliver ugyldig, hvis telefonen ikke bruges i overensstemmelse med de instrukser og forholdsregler, der angives i denne brugsanvisning, herunder, men ikke begrænset til, brug af telefonen i omgivelser eller situationer, der overskrider begrænsningerne for IP67-klassifikationen. For forholdsregler og tips om brug, pleje og vedligeholdelse henvises til Tips til vedligeholdelse og Rengøring og tørring. Sørg også for at læse sikkerhedsforskrifterne, der følger med telefonen.

Tips til vedligeholdelse

Følg disse tips og forholdsregler til at din telefons modstandsdygtighed overfor vand og støv.

Forsøg aldrig at indsætte eller fjerne nano-SIM-kortet eller microSD-kortet med handsker, våde hænder eller når telefonen er våd.

Bemærk:
 • Før du sætter bakken i og lukker kortlågen, skal du tørre hver eneste dråbe vand eller snavs af med en ren, tør klud. Sørg også for, at ingen hår, fibre eller andre små partikler er fanget mellem bakken og stikåbningen, da der derved ville kunne trænge vand ind i telefonen.
 • Dele, der indgår som en del af den vandtætte skal som fx bakken, som fungerer som kortlåg, kan nedbrydes med tiden. Hvis disse dele nedbrydes og bliver beskadiget, vil telefonen ikke længere være vandtæt. Sker det, skal du kontakte din forhandler eller mobiloperatør. Du bliver måske debiteret for udskiftning af delene.

Kom ikke HTC U11 life i vand med vilje. Hvis telefonen ved et uheld kommer i vand, må du ikke trykke på knapperne som fx TÆND/SLUK eller LYDSTYRKE, og du må ikke bruge telefonen.

Udsæt ikke telefonen for hurtigt eller kraftigt bevægende vand som fx brusersprøjt, en løbende vandhane, vandfald eller bølger.

Udsæt ikke telefonen, herunder USB-porten, for:

 • Sæbevand, sulfo eller shampoo
 • Havvand, swimming pools, spa'er, varmt vand eller varme kilder
 • Andre væsker bortset fra almindeligt vandhanevand, som fx alkohol, juice eller krydderier
 • Sand

Hvis telefonen udsættes for ferskvand, skal du sørge for at tørre den grundigt af. For at undgå at beskadige telefonen bør du ikke oplade den, når der er forurenende stoffer til stede, eller hvis USB-porten er ikke helt tør. Under disse omstændigheder bør du ikke tilslutte eksterne enheder.

Brug aldrig en hårtørrer til at tørre våde dele på telefonen.

Hverken strømadapteren eller tilbehøret er vandtæt. Brug aldrig dette tilbehør i våde omgivelser som fx på badeværelset eller i køkkenet, da de kan gå i stykker, du kan få elektrisk stød eller der kan ske ulykker, hvis de kommer i kontakt med vand.

Undgå at efterlade telefonen fugtige steder som fx på badeværelser eller i køkkenet i for lang tid, da den ikke er fugttæt.

Rengøring og tørring

Hvis HTC U11 life har haft kontakt med saltvand, flydende kemikalier, støv eller andre forurenende stoffer, skal du straks skylle telefonen. Når telefonen er våd, skal du sørge for at tørre den grundigt.
Vigtigt:
 • For at undgå at beskadige HTC U11 life, bør du ikke oplade telefonen, hvis der er forurenende stoffer til stede, eller hvis USB-porten er ikke helt tør. Under disse omstændigheder bør du ikke tilslutte eksterne enheder.
 • Lydstyrken i ørestykket, højttalerne og mikrofonen kan blive svagere, hvis disse dele ikke aftørres grundigt.

Skylning

 1. Før skylning bør du kontrollere, at lågen til nano-SIM/microSD-stikket er lukket godt til. Se nano-SIM-kort og Hukommelseskort.
 2. Skyl telefonen med ferskvand. Skyl kun i hånden. Brug hverken børste eller svamp.

  Mens du skyller, må du ikke trykke på bakken, så der kan opstå huller omkring det, som kan få vand til at trænge ind.

Tørring

 1. Tør vandet af telefonen med en ren, tør klud. Brug ikke vatpinde til ørestykket, højttalerne, mikrofonen eller forbindelsesporten.
 2. Skærmen reagerer muligvis ikke nøjagtigt til dine fingerbevægelser, hvis den er våd. Aftør berøringsskærmen og objektiverne med en blød og tør klud som fx en mikrofiberklud, der ikke ridser overfladen.
 3. Læg telefonen ved stuetemperatur i ca. 3 timer for at den kan tørre helt. Hvis knapperne eller forbindelsesporte som fx USB-porten stadig er våde, skal du lade dem tørre fuldstændigt, før du bruger telefonen.

Hvis der dannes kondens bag skærmen, fx når der sker en kraftig ændring i temperaturen, kan du lade telefonen ligge ved rumtemperatur, indtil kondensen er forsvundet.

var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?