HTC Desire 628 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning lock screen notifications on or off

You can choose to turn lock screen notifications on or off.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Sound & notification.
  2. Tap When device is locked > Don't show notifications at all.
    Note: If you change your mind later, you can tap Show all notification content to turn lock screen notifications on.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?