HTC Desire 10 pro dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

HTC BoomSound profile

With the HTC BoomSound profile turned on, you'll enjoy enhanced audio quality when you plug in a headset. Listen to stronger bass, clearer vocals, and finer details in songs and videos.

To turn the HTC BoomSound profile on or off, go to Settings, and then tap the HTC BoomSound On/Off switch.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?