Boost+

< < Menu

Tạo hình vẽ mở khóa cho một số ứng dụng

Thêm hình mẫu bảo mật cho một số ứng dụng đã cài đặt mà bạn coi là riêng tư. Việc khóa các ứng dụng này yêu cầu có hình vẽ mở khóa mỗi khi ứng dụng được mở, tránh bị người khác truy cập vào mà không có sự cho phép của bạn.
  1. Từ màn hình Chính, chạm vào All apps button, và sau đó tìm và chạm vào Boost+.
  2. Chạm Khóa ứng dụng.
  3. Vẽ hình vẽ mở khóa mong muốn của bạn.
  4. Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google hoặc trả lời câu hỏi bảo mật. Việc này chỉ có tác dụng là phương pháp xác thực của bạn để đặt lại hình vẽ mở khóa.
  5. Gõ vào nút gạt Bật/Tắt bên cạnh ứng dụng để yêu cầu hình vẽ mở khóa để mở.
  6. Nhấn QUAY LẠI.
Thủ thuật:
  • Để thay đổi hình vẽ mở khóa ứng dụng, gõ vào Khóa ứng dụng, sau đó vẽ hình vẽ mở khóa của bạn. Chạm vào More options button > Thay đổi hình vẽ.
  • Để sử dụng dấu vân tay để mở khóa ứng dụng, gõ vào Khóa ứng dụng. Khi được nhắc vẽ hình vẽ mở khóa, gõ vào More options button, và sau đó chọn tùy chọn Sử dụng bảo mật dấu vân tay để mở khóa.