Boost+

< < Menu

Thông tin về Boost+

Ghi chú: Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 1.80.1x.

Đây là một số thứ bạn có thể thực hiện khi sử dụng ứng dụng Boost+.

Image showing HTC Boost plus.
  • Giám sát không gian lưu trữ và việc sử dụng bộ nhớ của điện thoại.
  • Xóa bộ nhớ cache, chương trình cài đặt ứng dụng, file tạm thời trên điện thoại của bạn.
  • Tối ưu tài nguyên hệ thống để kéo dài tuổi thọ pin trong khi bạn đang sử dụng các ứng dụng và chơi game ưa thích.
  • Dừng chạy ứng dụng không sử dụng trong nền, khóa ứng dụng có nội dung nhạy cảm hoặc gỡ cài đặt ứng dụng bạn không sử dụng.
Ghi chú: Một số tính năng có thể không có ở tất cả các điện thoại.