Gäller fr.o.m.: July 20, 2011


Välkommen till www.htc.com, "Webbplatsen". Följande Användarvillkor för HTC.com gäller mellan dig och HTC Corporation, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan, med företagsregistreringsnummer 16003518, och dess dotterbolag ("HTC") och utgör ett juridiskt avtal som reglerar din användning av Webbplatsen.  Webbplatsen består av webbsidor som innehåller information och resurser som HTC tillhandahåller och vissa externa innehållsleverantörer. Användarvillkor för HTC.com reglerar endast din användning av Webbplatsen. Den gäller inte användning av andra HTC-webbplatser (t.ex. HTC Online-butik eller HTC Tillbehörsbutik, som kan finnas i vissa länder), produkter, program eller tjänster, och den modifierar eller ändrar inga andra avtal som du kan ha ingått, eller senare kommer att ingå, med HTC. HTC erbjuder dig åtkomst till Webbplatsen på villkor att du accepterar dessa Användarvillkor för HTC.com , inklusive ger ditt samtycke till Sekretessdeklaration och HTC:s uppförandekod Uppförandekod, vart och ett av dessa dokument kan ändras från tid till annan och gäller i sin aktuella form (gemensam benämning “Villkoren”) som är en del av och införlivade med Villkoren och gäller din användning av Webbplatsen. “Du” innebär en person som går in på Webbplatsen eller tjänster som finns via Webbplatsen ("Tjänster").


HTC:s sekretessdeklaration innehåller information om HTC:s praxis för insamling och användning av uppgifter om dig och din användning av Webbplatsen. Du samtycker till att HTC, som uppfyller sin Sekretessdeklaration, kan samla in, använda, avslöja, behandla och lagra uppgifter om dig och ditt konto för Tjänsterna, för att handha och tillhandahålla Webbplatsen.  Du har rätt att uppdatera, ändra och radera dina personuppgifter enligt Sekretessdeklarationen. Personuppgifter som samlas in genom Webbplatsen kan lagras och behandlas i Taiwan och varje annat land där HTC eller dess tjänsteleverantörer har lokaler. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till överföring, registrering och lagring av uppgifter utanför landet där Du bor. Även i en annan jurisdiktion för bearbetning kan informationen nås av domstolar, polis och nationella säkerhetsmyndigheter.  Läs Sekretessdeklaration.


Läs noggrant igenom Villkoren innan du ansluter till eller använder Webbplatsen. När du markerar en kryssruta som indikerar att du samtycker till Villkoren, eller genom att på annat sätt ansluta till eller använda Webbplatsen (där avtal genom sådan anslutning eller användning tillåts av lagen) samtycker du till att bindas av Villkoren. Om du inte vill bindas av Villkoren får du inte ansluta till eller använda Webbplatsen. Webbplatsen riktar sig inte till och är inte avsedd för barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte gå in på Webbplatsen eller Tjänsterna och du ska inte lämna några uppgifter till HTC om dig själv, varken ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress (varken direkt eller i Webbplatsens kommunikationsfunktioner, bloggar osv.). Du måste vara minst 13 år gammal för att få registrera dig för eller använda e-Club eller YouClub. Genom att registrera dig för eller använda e-Club eller YouClub intygar du att du är över 13 år. Om du är 13 år eller äldre men inte har uppnått myndighetsåldern enligt lokal lag (18 år i de flesta länder), bör du innan du avgör om du vill gå in på den här Webbplatsen och avslöja Personuppgifter för HTC, läsa igenom den här Sekretessdeklarationen tillsammans med din förälder eller förmyndare, så att du och din förälder eller förmyndare förstår vad den innebär. Föräldrar eller förmyndare rekommenderas övervaka sina barns användning av Internet och mobil och andra enheter. Om du bor i Spanien gäller ovanstående åldersgräns barn under 14 år. Om du bor i Vietnam gäller ovanstående åldersgräns barn under 15 år. Om du bor i Nederländerna gäller ovanstående åldersgräns barn under 16 år. Om du bor i Frankrike gäller ovanstående åldersgräns barn under 18 år. HTC förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst i enlighet med avsnitt 18. 1. Ytterligare villkor. I samband med användningen av Webbplatsen eller en viss funktion på Webbplatsen eller vid hämtning av material från Webbplatsen eller via Tjänsten kan du bli ombedd att godkänna ytterligare villkor. Du samtycker till att följa eventuella ytterligare villkor som införlivas i dessa Villkor via hänvisning.  Om du inte samtycker till de ytterligare villkoren ska du inte använda eller köpa de särskilda funktionerna för vilka de ytterligare villkoren gäller (om villkoren är begränsade till särskilda funktioner) eller sluta använda Webbplatsen och avsluta tillhörande konto för Tjänsten. Du kan även bli föremål för ytterligare användarvillkor från externa parter som kan gälla vid köp av produkter eller tjänster eller användning eller hämtning av program från externa parter.

 2. Lösenord, tilldelning av elektroniska akter till dig. Vissa aktiviteter på Webbplatsen kräver att du registrerar dig med ett användarnamn (t.ex. gå med i e-Club eller YouClub (om tillgängligt), eller för att göra inlägg på webbplatsens nätgemenskapsdel). Om du registrerar dig måste du förse HTC med aktuella, fullständiga och korrekta uppgifter. Du samtycker till att behålla och ansvarar för att hålla ditt lösenord och användarnamn hemliga. Du samtycker till, att om ditt användarnamn och lösenord används på Webbplatsen, kan HTC koppla det namnet till dig, och du blir juridiskt ansvarig för det och ansvarar för varje aktivitet som sker på ditt konto. Du samtycker till att meddela HTC omedelbart om eventuell obehörig användning av ditt konto eller någon annan säkerhetsöverträdelse på e-postadressen som anges i avsnitt 18.

 3. Användning av Webbplatsen. Tillgång till Webbplatsen ges på tillfällig basis och du kan använda Webbplatsen när den är tillgänglig. Webbplatsen kanske inte alltid är tillgänglig. Det kan bli avbrott eller längre perioder av driftstopp. HTC förbehåller sig rätten att ändra eller radera, begränsa eller blockera åtkomst till Webbplatsen i sin helhet eller delvis (inklusive funktioner därav) när som helst utan förvarning.

 4. Ditt uppförande. Webbplatsen innehåller kommunikationsfunktioner (t.ex. bloggar, supportforum osv.) som är utformade för att göra det möjligt för dig att kommunicera med HTC och den breda allmänheten. Du samtycker till att använda Webbplatsen enbart för att posta, skicka och ta emot meddelanden och material som är passande och relaterat till Webbplatsens syfte. Du får inte missbruka Webbplatsen genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadlig aktivitet eller tekniskt skadlig. Du får inte försöka få tillgång till obehörig åtkomst till Webbplatsen eller några servrar, datorer eller databaser anslutna till Webbplatsen. Du får inte ansluta till Webbplatsen via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack. Du samtycker till att du i din användning av Webbplatsen inte kommer att ägna dig åt eller försöka att ägna dig åt opassande användningsområden, enligt vad som anges ovan och även i Uppförandekoden.

  Om du bryter mot detta avsnitt kan du begå en brottslig handling.  HTC kommer att rapportera sådana brott till relevant brottsbekämpande myndighet och HTC kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut ditt namn och andra relevanta uppgifter som HTC har om dig.  I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart.

  Om HTC misstänker att en överträdelse mot detta avsnitt har begåtts, kan HTC vidta rättsliga åtgärder och i samarbete med rättsskipande myndigheter åtala gärningsmännen. Du samtycker till att samarbeta med HTC vid utredningar av misstänkta överträdelser. HTC förbehåller sig rätten att installera, implementera, hantera och handha ett eller flera program- eller övervakningslösningar eller andra lösningar som utvecklats för att hjälpa till att identifiera eller spåra aktiviteter som HTC betraktar som olagliga eller kränkningar av de här Villkoren, i den utsträckning sådana åtgärder är tillåtna enligt gällande lag.

 5. Material från externa parter. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från externa parter ("Länkade webbplatser"). De Länkade webbplatserna står utanför HTC:s kontroll och HTC tar inget ansvar för någon Länkad webbplats. HTC erbjuder dessa länkar i bekvämlighetssyfte och förekomsten av befintliga länkar ska inte tolkas som att HTC rekommenderar eller är förknippad med dessas upphovsmän. Du ansluter till en Länkad webbplats på egen risk. Vidare kan du i samband med din användning av en Tjänst som erbjuds genom Webbplatsen ladda ned innehåll till din enhet som tillhandahålls av externa parter eller ansluta till tjänster och Länkade webbplatser tillhandahållna av en extern part, till exempel våra sociala mediepartnerföretag, trådlösa operatörer och externa programutvecklare. Om du skaffar någonting från en extern part via Internet, direkt eller indirekt via Webbplatsen eller en Tjänst, inklusive men inte begränsat till ringsignaler, musik, program, aktiekurser, nyhetssändningar, väderleksrapporter, eventuellt innehåll eller andra material och uppgifter som ska användas på eller med din enhet och Webbplatsen ("Material från externa parter") är du införstådd med att du tar emot detta material från den externa leverantören och inte från HTC. Ditt förhållande i fråga om Material från externa parter, är till leverantören, inte till HTC. Det är ditt eget ansvar att se över de sekretesspolicyer och användarvillkor som gäller för tjänster från externa parter, Länkade webbplatser och Material från externa parter. Eventuella anspråk du kan ha som rör tjänster från externa parter, Länkade webbplatser och Material från externa parter ska riktas mot leverantören och inte mot HTC.

 6. Varning om uppgiftsnoggrannhet. Denna Webbplats är avsedd att representera aktuella tjänster och produkter från HTC, men vissa uppgifter kan vara inaktuell.  Webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande och kan innehålla stavfel, felaktigheter eller utelämnanden. Färgerna du ser (t.ex. produktfärger) på Webbplatsen beror på specifikationerna och inställningarna i datorn och avbildar kanske inte färgerna exakt. Du samtycker till att inte lita på några uppgifter som står på den här Webbplatsen som endast är avsedd att vara praktisk.

 7. Användarinnehåll. Webbplatsen innehåller kommunikationsfunktioner (t.ex. bloggar, supportforum osv.) som är utformade för att göra det möjligt för dig att kommunicera med HTC och den breda allmänheten och innehållet kan även läggas upp på Webbplatsen eller en särskild Tjänst av användare. “Användarinnehåll” syftar på all information, grafik, text, bilder, program, ljudfiler, video, kommunikation och annat material, inklusive all metadata som är förknippade med något innehåll som postas till Webbplatsen eller Tjänsten av Tjänstens användare (förutom Feedback som definieras i avsnitt 9.  Allt Användarinnehåll anses vara icke-konfidentiell och icke-upphovsrättslig. Du bär ensam ansvaret för allt Användarinnehåll som laddas upp, hämtas, postas, skickas via e-post, överförs, lagras eller på annat sätt tillgängliggörs av dig eller via ditt konto. HTC kontrollerar eventuellt inte Användarinnehållet som postas eller överförs med hjälp av Webbplatsen, och lämnar ingen garanti för något Användarinnehåll avseende korrekthet, integritet eller kvalitet. Trots att HTC inte förhandsgranskar Användarinnehållet förbehåller sig HTC rätten att avgöra om något Användarinnehåll är korrekt och följer gällande Villkor eller inte, och kan vid vilken tidpunkt som helst, utan förvarning och efter eget gottfinnande, förhandsgranska, filtrera, begränsa, blockera, flytta, vägra, modifiera eller ta bort Användarinnehåll. HTC ansvarar inte för något Användarinnehåll. HTC ger ingen garanti avseende säkerhet eller tillgänglighet för något Användarinnehåll som överförs eller lagras med hjälp av Webbplatsen eller Tjänsten, och gör inga utfästelser om att övervaka åtkomsten till eller användningen av Webbplatsen eller Tjänsten. HTC uppmanar dig att inte posta eller avslöja känsliga personuppgifter.

 8. Licens för användarinnehåll. HTC gör inga anspråk på äganderätt till Användarinnehåll som du skickar in eller tillgängliggör med hjälp av Webbplatsen eller en tillhörande Tjänst. Genom att skicka in, posta eller överföra Användarinnehåll och/eller personligt identifierbar information på områden inom Webbplatsen som är tillgängliga för andra användare eller allmänheten, ger du till HTC och de medlemmar av allmänheten som har tillgång till Användarinnehållet, en global, royalty-fri, icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, offentligt framföra och visa Användarinnehållet, samt att publicera ditt namn och annan personligt identifierbar information i samband med detta Användarinnehåll. HTC kan avslöja din identitet (om de känner till den) till en extern part som hävdar att material som du postat eller laddat upp på Webbplatsen är en kränkning av deras immateriella rättigheter eller deras rätt till sekretess.  Genom att skicka in, posta eller överföra Användarinnehåll på områden inom Webbplatsen som är tillgängliga för andra användare eller allmänheten, utfäster och garanterar du att du är ägare till Användarinnehållet eller har fullmakt att distribuera det (inklusive alla medgivanden som krävs enligt gällande sekretesslagar) och att användning och publicering av Användarinnehållet inte bryter mot någon lag. Du är införstådd med att för att tillhandahålla Webbplatsen med tillhörande Tjänst och göra ditt Användarinnehåll tillgängligt på den, kan HTC skicka ditt Användarinnehåll över olika offentliga nätverk, i olika medier, och kan reproducera, modifiera eller ändra ditt Användarinnehåll för att lagra och hämta Användarinnehållet, för att göra det tillgängligt för dig och andra medlemmar av allmänheten, för att uppfylla tekniska krav, och i andra syften, i samband med sin drift av Webbplatsen.  HTC är inte ansvarigt inför någon extern part för innehållet eller riktigheten i något material som du eller någon annan användare av Webbplatsen lagt upp.  HTC har rätt att ta bort material eller inlägg som gjorts på Webbplatsen, av vilket skäl som helst, inklusive om Uppförandekoden.

 9. Feedback. Du samtycker till att, om du skickar in eller ger förslag till förbättringar av HTC:s produkter och tjänster ("Feedback") till HTC, ger du oåterkalleligen HTC alla rättigheter och intressen över hela världen till denna Feedback, och har inte rätt till någon ersättning eller royalties från HTC, och i den mån som gällande lag tillåter, frånsäger dig varje moraliskt grundat anspråk du kan ha till denna Feedback. Dessutom frånsäger du dig effektivt oåterkalleligen, och samtycker till att aldrig driva några anspråk om intresse mot HTC eller någon av HTC:s efterträdare avseende den Feedback du skickar in eller tillhandahåller HTC. Du godkänner också att detta uppdrag och avstående kommer att gälla utan att det behövs någon ytterligare åtgärd eller utförande av eventuella ytterligare dokument från dig.

 10. HTC-innehåll, äganderätt, licens, uppdateringar. "HTC-innehåll" innebär all information, grafik, text, bilder, program, ljudfiler, video, kommunikation och andra material (inklusive alla metadata förknippade med något innehåll) som HTC och dess licensgivare tillhandahåller dig i samband med Webbplatsen. HTC och dess licensgivare äger allt HTC-innehåll, inklusive urvalet och arrangemanget av HTC-innehållet, samt Webbplatsens "utseende och känsla". HTC och dess licensgivare äger alla juridiska rättigheter och intressen i och till Webbplatsen, HTC-innehållet och varje program (inklusive uppdateringar och uppgraderingar) som du tillhandahålles som del av eller i samband med Webbplatsen ("Programvaran"), inklusive alla immateriella rättigheter och andra rättigheter till dessa. HTC ger dig en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, begränsad licens att använda programvaran i det skick den tillhandahålls dig av HTC som en del av Tjänsten och i enlighet med dessa Villkor. HTC kan från tid till annan skicka dig uppdateringar av Programvaran som kan hämtas automatiskt och installeras i din enhet. Dessa uppdateringar kan inkludera programfelsfixar, utökade funktioner, förbättringar eller nya versioner av Programvaran. Härmed samtycker du till att HTC automatiskt kan leverera dessa uppdateringar till dig och att du kommer att ta emot och installera dem på din enhet i förekommande fall.

 11. Inga garantier. Webbplatsen, Länkade webbplatser, Innehåll, Material och Tjänster, inklusive och utan begränsning, uppdateringar och uppgraderingar av Programvaran som är installerad i din HTC-enhet som du hämtar till din enhet via Webbplatsen, tillhandahålls "i befintligt skick", "med alla fel och brister" och "i mån av tillgång", och i den utsträckning tillämplig lag medger, tar du själv hela risken vad gäller tillfredsställande kvalitet, prestanda, tillgänglighet, säkerhet, precision och ansträngning. HTC och dess leverantörer gör inga utfästelser och ger inga garantier eller villkor, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller frånvaro av intrång. I synnerhet lämnar HTC, dess leverantörer och licensgivare ingen garanti att a.) Webbplatsen eller Tjänsterna uppfyller dina krav, b.) Webbplatsen eller Tjänsterna kommer att tillhandahållas utan avbrott, i rätt tid, säkert eller felfritt c.) information som du erhåller vid användningen av Webbplatsen eller Tjänsterna kommer att vara korrekt eller tillförlitlig, eller d.) att eventuella brister eller fel i Programvaran som tillhandahålls dig via Webplatsen kommer att korrigeras. HTC tar inte på sig ansvaret för förlust eller skada orsakad av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din dator, enhet, datorprogram, uppgifter eller annat upphovsrättsligt material på grund av din användning av Webbplatsen eller som en följd av nedladdning av material som finns på den eller någon webbplats som är kopplad till den. All åtkomst till innehåll och annat material som du laddar ned eller erhåller via Webbplatsen sker på egen risk, och du är ensam ansvarig för eventuell skada på enheten, förlust av data eller innehåll som uppstår på grund av nedladdning av något material. HTC gör inga utfästelser och ger inga garantier för att Webbplatsen eller någon funktion eller del av denna är tillgänglig eller lämplig för att användas på en viss plats. Du bär ansvaret för att lyda alla tillämpliga lagar i samband med din åtkomst till och användning av Webbplatsen. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt lokala lagar, som inte påverkas av dessa villkor.  I synnerhet i den mån som lokal lagstiftning innebär lagstadgade villkor som inte kan uteslutas, anses dessa villkor ingå i detta dokument, men HTC:s ansvar för ett åsidosättande av dessa lagstadgade underförstådda villkor är begränsat i enlighet med och i den mån som tillåts enligt gällande lagstiftning.

 12. Friskrivning från vissa skadeståndsanspråk. I den maximala utsträckning som lagen tillåter kan under inga omständigheter HTC eller någon leverantör eller licensgivare hållas ansvariga för a.) följdskador, särskilda, tillfälliga, indirekta eller straffskador, eller b.) ersättning för utebliven vinst eller konfidentiell eller annan information, avbrott i verksamheten, för skada på person eller egendom, för förlust av privatlivet, för underlåtenhet att uppfylla någon plikt baserad på god tro eller skälig omsorg, för försummelse, a.) med anledning av och b.) som bygger på, härrör av eller som på något sätt är relaterade till dessa villkor, Webbplatsen, din användning av Webbplatsen, Länkade webbplatser, HTC-innehåll eller Material eller tjänster från externa parter, även om HTC eller någon leverantör eller licensgivare har underrättats om möjligheten av sådana skador.  I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att friskriva sig från eller begränsa tillfälliga skador eller följdskador för personliga skador, varför ovanstående begränsningar eller friskrivningar från skadestånd kanske inte gäller dig.

 13. Ansvarsbegränsning och gottgörelse. I den maximala utsträckning som gällande lag tillåter är HTC:s och dess leverantörers och licensgivares största sammanlagda ansvar gentemot dig, och din enda gottgörelse enligt dessa Villkor för varje skada, personskada, materiell skada och förlust, till följd av varje krav och förd talan på grund av, baserat på, härrörande från eller på något sätt relaterat till dessa Villkor, Webbplatsen, Länkade webbplatser, HTC-innehåll, Material eller tjänster från externa parter eller din användning av Webbplatsen, ska vara att ersätta de faktiska skador du ådrar dig baserat på rimliga förväntningar på Webbplatsen upp till högst fem US-dollar (US $ 5,00). Eventuell förekomst av flera anspråk eller stämningar enligt eller i samband med dessa Villkor, Webbplatsen, Länkade webbplatser, HTC-innehåll, innehåll eller material från externa parter eller tjänster ska inte höja eller utöka begränsningen av monetära skadestånd. I den maximala utsträckning som gällande lag tillåter är dessa faktiska monetära skadestånd din enda gottgörelse.
  Vissa jurisdiktioner tillåter inte vissa avtalsvillkor. Om en behörig domstol bedömer att ovanstående ansvar är ogenomförbart ska detta i så måtto inte tillämpas utan orden "upp till fem US-dollar (US $ 5,00)" ska anses ersättas med orden "upp till värdet för transaktionen för vilken skuld har uppstått".Inget i detta avsnitt 13 kommer att tolkas så att ansvar utesluts som inte under rådande lagstiftning kan uteslutas, men varje sådan lagstadgad rätt för dig kommer att anses begränsad till den omfattning (om alls) som tillåts enligt lagstiftningen.


 14. Ersättning. Du kommer att försvara, ersätta och hålla HTC, dess chefer, tjänstemän, anställda, ombud, partnerföretag, leverantörer och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav från tredje man, inklusive rimliga advokatkostnader som rör eller som följer av a.) varje Användarinnehåll som skickas in, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt på/med ditt konto vid användning av Webbplatsen b.) din användning av Webbplatsen och aktiviteter som förekommer med dina kontouppgifter, c.) varje överträdelse du begår mot Villkoren, eller d.) överträdelser du begår mot någon extern parts rättigheter. Denna gottgörelse kvarstår även efter uppsägning eller utgång av Villkoren och efter att du har slutat använda Webbplatsen eller Tjänsten.

 15. Oberoende rättsmedel. Enligt avsnitt 12 är oberoende av din exklusiva gottgörelse i avsnitt 13 och den kvarstår även om gottgörelsen misslyckas med sitt egentliga syfte eller på annat sätt bedöms som ogenomförbar. Alla dessa ansvarsbegränsningar i avsnitten 12 och 13 tillämpas utan hänsyn till om skadeståndet uppstår på grund av a.) kontraktsbrott, b.) brott mot garantin, c.) fel eller förseelse, inklusive oaktsamhet eller vilseledande, d.) strikt ansvar eller e.) varje annan grund för talan, i den mån undantagen och begränsningarna inte är förbjudna enligt lag.
 16. Upphovsrätt och förfaranden vid avlägsnande. Du samtycker till att respektera HTC:s och externa parters immateriella rättigheter. Om du tror att material som är tillgängligt via Webbplatsen kränker en tredje parts copyright meddelar du detta till HTC:s copyrightombud med hjälp av meddelandeproceduren som beskrivs i Copyright och immateriell egendom. När HTC meddelats kan HTC ta bort eller neka åtkomst till eventuellt kränkande material. HTC har rätt att avsluta varje konto eller åtkomsträttighet till Webbplatsen vid kränkning av HTC:s eller andra parters rättigheter av kontoinnehavaren eller en person som använder Webbplatsen.

 17. Tillämplig lag och forum. Oaktat lagvalsprinciper gäller att, om du bor i a) Nordamerika eller Latinamerika, ska lagen i delstaten Washington i USA reglera de här villkoren, tolkningen av desamma och anspråk på överträdelser, eller b) någon annan plats, ska lagen i Taiwan (ROC) reglera de här villkoren, tolkningen av desamma och anspråk på överträdelser. Varje annat anspråk, inklusive anspråk rörande konsumentskyddslagar, lagar om illojal konkurrens och skadeståndsrätt, styrs av lagarna i den delstat i USA där du har din hemvist, eller, om du bor utanför USA, gäller lagarna i det land där vi tillhandahåller tjänsten. Om du bor i Nordamerika eller Latinamerika så samtycker du och HTC till att underkasta er exklusiv domsrätt i de statliga och federala domstolarna i King County, Washington för alla tvister, anspråk och åtal som följer av eller uppstår i samband med Tjänsten och Villkoren.  Om du bor på någon annan plats så samtycker du och HTC till att underkasta er exklusiv domsrätt Taipeis distriktsdomstol i Taiwan för alla tvister, anspråk och åtal som följer av eller uppstår i samband med Tjänsten och Villkoren. Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor undantages uttryckligen från tillämpning på villkoren. Du samtycker till att inte använda eller exportera något av Webbplatsen eller Tjänsten (inklusive Programvara) som bryter mot exportlagarna och bestämmelserna i USA eller något annat land eller dessa Villkor. Såvida inte följande begränsning är förbjuden enligt lag så måste varje anspråk eller grund för talan som följer av eller uppstår i samband med dessa Villkor eller användning av Webbplatsen eller en Tjänst lämnas in inom ett (1) år efter att grunden för talan uppstod, annars ska de anses preskriberade.

 18. Ändring av dessa vilkor. HTC förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Den uppdaterade versionen träder i kraft det datum som den publiceras om inte annat anges i de uppdaterade Villkoren. Du kan vid varje tidpunkt granska den senaste versionen av Villkoren på www.htc.com .Om du kryssar i en ruta (i förekommande fall) som anger att du accepterar Villkoren, eller om du fortsätter att använda Webbplatsen efter att den uppdaterade versionen av Villkoren träder i kraft, anses du ha gjort ett juridiskt bindande godkännande av den uppdaterade versionen av Villkoren. Om du inte accepterar någon uppdaterad version, måste du omedelbart avregistrera dig och / eller upphöra att använda Webbplatsen.

 19. Uppsägning. Du kan när som helst avsluta din kontoregistrering eller sluta använda Webbplatsen.  HTC förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning avsluta dessa villkor och din åtkomst till Webbplatsen inklusive eventuella tjänster. Avsnitt 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 och 23 fortsätter att gälla efter avslutande.

 20. Meddelanden. HTC kan meddela dig på alla vis (inklusive om rättsprocess) som åligger HTC enligt varje lagenlig metod, inklusive genom att anslå ett meddelande på Webbplatsen eller genom att skicka det till varje e-post- eller postadress som du anger för HTC. Du samtycker till att hålla dina uppgifter om e-postadress och postadress i aktuellt skick och att kontrollera om några meddelanden anslagits på Webbplatsen. Du samtycker till att meddela HTC per post till HTC:s "Adress för juridiska meddelanden":
 21. HTC Corporation
  För kännedom: Juridisk avdelning. 
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  Med en kopia till::
  HTC America, Inc.
  För kännedom: Juridisk avdelning
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

 22. Allmänt. Om en behörig domstol fastställer att en del av dessa Villkor är ogiltig eller icke verkställbar, så ska den ersätta det ogiltiga eller ogenomförbara villkoret med ett giltigt genomförbart villkor som så nära som möjligt överensstämmer i syfte med den ursprungliga bestämmelsen, och resten av dessa Villkor ska fortsätta att vara giltiga. Avsnittsrubrikerna i dessa Villkor är endast avsedda i bekvämlighetssyfte för parterna, och har ingen rättslig eller avtalsrättslig betydelse. HTC kan när som helst överlåta dessa Villkor i sin helhet eller en del härav, oavsett om de meddelar dig om detta eller inte. Du får inte överlåta dessa Villkor eller överlåta, överföra eller utlicensiera dina rättigheter, i förekommande fall, till Webbplatsen. Om HTC underlåter att vidta åtgärder vid en överträdelse från din eller någon annans sida innebär detta inte att HTC:s rätt att vidta åtgärder vid senare eller liknande överträdelser upphör att gälla. Dessa Villkor (inklusive Sekretessdeklarationen, Uppförandekoden och eventuella andra införlivade villkor) utgör hela avtalet mellan dig och HTC vad gäller Webbplatsen. Dessa Villkor ersätter alla tidigare och samtidig kommunikation, oavsett art, mellan dig och HTC vad gäller Webbplatsen.  Översättningar av Villkoren förekommer i den mån så krävs av lokala bestämmelser.  I händelse av skillnader mellan den engelska versionen och en eller flera icke-engelska versioner, gäller den engelska versionen av Villkoren.

 23. Support. HTC erbjuder inte kundsupport för Webbplatsen eller för någon funktion eller tjänst på Webbplatsen såvida HTC inte har anslagit information på Webbplatsen om att HTC erbjuder kundsupport för en viss del av Webbplatsen.

 24. Copyright- och varumärkesmeddelanden. Förutom användarinnehåll är copyright för allt innehåll som erbjuds i samband med Webbplatsen © 2011 HTC Corporation och/eller dess underleverantörer, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Med ensamrätt. All programvara och allt innehåll som tillhandahålls av Webbplatsen skyddas av upphovsrätten och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. HTC och/eller dess leverantörer har äganderätten, upphovsrätten och andra immaterialrättsliga rättigheter till Webbplatsen, HTC-innehållet, Feedback och Programvaran (inklusive eventuella uppdateringar eller uppgraderingar av Programvaran som laddas ned till din enhet via Webbplatsen). HTC-logotypen, HTC quietly brilliant-logotypen och/eller andra namn på HTC-produkter och -tjänster med hänvisning på Webbplatsen är varumärken som tillhör HTC Corporation. Alla andra företagsnamn, produktnamn, tjänstenamn och logotyper som hänvisas till på Webbplatsen kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
 25. © 2011 HTC Corporation