Information Och Tillvägagångssätt För Att Anmäla Anspråk Om Intrång I Upphovsrätt

Gäller fr.o.m.: July 20, 2011


Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten ska du vända dig i skriftlig form till HTC:s upphovsrättsombud enligt nedanstående anvisningar. Observera att följande process enbart är avsett för anspråk som gäller misstanke om intrång i ditt upphovsrättsskyddade material på Webbplatsen. Övriga ärenden, till exempel begäran om teknisk support eller liknande, kommer inte att besvaras.


Följande uppgifter måste inkluderas i ditt brev till HTC:s upphovsrättsombud:


  1. En fysisk eller elektronisk namnteckning tillhörande en person som har fullmakt att agera å upphovsrättsägarens vägnar.


  2. En utförlig beskrivning av var på Webbplatsen som materialet du hävdar har utsatts för upphovsrättsintrång finns, så att HTC kan lokalisera materialet.
  3. Din postadress, telefon och e-postadress så att HTC vid behov kan kontakta dig om ditt anspråk.
  4. Ett uttalande om att du har goda skäl att tro att bruket av materialet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag, samt
  5. Ett uttalande av dig att du kan gå ed på att informationen i ditt brev är korrekt, och att du är upphovsrättsägaren eller har fullmakt att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

Om du använder webbplatsen från Nordamerika eller Latinamerika kan du kontakta HTC:s ombud för frågor rörande anspråk på intrång i upphovsrätten här:


Copyright Agent; Legal Department
HTC America, Inc. 13920 SE Eastgate Way, Suite 400 Bellevue, WA 98005
Telefon: (425) 679-5318
Fax: (425) 861-1715
E-post: copyright_americas@htc.com


Om du använder webbplatsen från ett land utanför Nordamerika och Latinamerika kan du kontakta HTC:s ombud för frågor rörande anspråk på intrång i upphovsrätten här:


Copyright Agent; Legal Department
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Telefon: +886-3-3753252
Fax: +886-3-3753251
E-post: Global-Copyright@htc.com.