Denna Sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur HTC Corporation och våra relaterade företag ("HTC" eller "vi/vår/oss") samlar in, använder och delar de personuppgifter som vi samlar in från dig som användare av HTC:s webbplatser, enheter, applikationer och tjänster (tillsammans, "Tjänster"). HTC strävar efter att följa alla lagar som gäller för vår hantering av information som samlas in om dig. Denna policy är föremål för de lagar som kan vara mer strikta än vad som beskrivs här. Begreppet "relaterade företag" avser HTC Corporation, HTC America, Inc., HTC Europe Ltd. Inc. och HTC-dotterbolag som samlar och behandlar dina personuppgifter i de länder där du befinner dig.

Vi kan göra tillägg till och ändringar i Policyn med andra meddelanden. Vi kan även publicera olika sekretesspolicyer för vissa Tjänster. När vi gör det gäller inte den här Policyn. Till exempel, i tillämpliga fall, gäller särskilda sekretesspolicyer för information som samlas in från din enhet genom Berätta för HTC användning och Berätta för HTC felrapportering.

Du har rätt att invända mot att vi använder, delar eller utför aktiviteter med dina personuppgifter (under vissa omständigheter) inklusive att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring (dvs. att få e-postmeddelanden från oss som meddelar dig andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig eller kontaktas med olika potentiella möjligheter). Kontakta oss när som helst med informationen i kontaktdelen nedan för mer information och för att utöva denna rätt när det är tillämpligt.

OBSERVERA: Leverantörer av trådlösa nätverk, mobiloperatörer och/eller appar, verktygsfält, tjänster, "plugins", sociala medier-plattformar och webbplatser från utomstående parter kan också samla in, använda och dela information om dig och om din enhet och din användning. HTC:s sekretesspolicy gäller inte för utomstående parter, deras produkter, åtgärder eller tjänster. HTC kontrollerar inte hur utomstående parter samlar in, använder eller skyddar dina data. För att ta reda på hur utomstående parter hanterar dina data måste du läsa deras sekretesspolicyer. Hämta endast program från och interagera och kommunicera med, seriösa tredje parter.

 1. INFORMATION SOM DU LÄMNAR TILL OSS

  När du använder Tjänsterna kan du uppge information om dig själv till oss, både online och offline, till exempel: namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer, faxnummer, födelsedag, enhets-ID, platsdata, information om din operatör, bilder, filmer och demografiska uppgifter (kön, företags- eller organisationsnamn, yrke, språk, ort, land, postnummer, riktnummer, tidszon m.m.). Om du köper Tjänster från oss kan vi även lagra dina kontokortsnummer eller andra betalningsuppgifter efter behov. Vi får hålla och associera all information som du förser oss med, med information som samlats in från andra källor, inklusive de sociala konton som du väljer att associera med din användning av Tjänsterna, eller med information som vi får från andra företag.

 2. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN AUTOMATISKT

  När du använder Tjänsterna samlar vi in viss information automatiskt. Vi kan samla in information om din användning av och aktivitet på Tjänsterna. När du besöker våra webbplatser kan den information som vi loggar automatiskt om dig till exempel innefatta operativsystem, IP-adress, åtkomsttider, webbläsare och val av språk samt webbplatsen du besökte innan du gick in på vår webbplats. När du använder våra enheter, hämtar och använder våra appar eller går in på Tjänsterna från din enhet kan vi även logga information om din enhet och din användning av våra program och tjänster. Vi kan logga till exempel det datum du aktiverar enheten, din plats, telefonnummer, enhetstyp, serienummer, enhetsidentifierare (t.ex. IMEI, MEID, serienummer, CID, MID och MCC ID-nummer eller SIM-kort-ID), typer och varianter av mobila operativsystem på din enhet, applikationer och programvara som du installerar och använder och hur du använder dem, innehåll du tittar på eller använder och tidsstämplade loggar av utbyte av data.

  Om du använder Tjänsterna för att säkerhetskopiera och lagra enhetens data och innehåll med en oberoende tredjepartsleverantör samlar vi in viss information som behövs för att återställa dina data och ditt innehåll till enheten, till exempel enhetens inställningar och namn på filer och program som du vill säkerhetskopiera.

  Vi kan också logga information med hjälp av webb-beacons, cookies, Local Shared Objects (LSO:er) och liknade metoder som beskrivs i vår cookiepolicy. Vi får automatiskt länka all den information som vi samlar in om dig med hjälp av dessa metoder, med information som du ger oss och andra uppgifter vi samlar in om dig i enlighet med denna policy.

  Användningsdata och felrapportering. Förutom den information vi samlar in automatiskt som beskrivits ovan, kan vi samla in mer detaljerade, avidentifierade uppgifter om din enhetens användning och felrapportdata om din enhet (på äldre enheter kallades de Berätta om HTC-upplevelsen och Berätta om HTC-felrapport). När du deltar i dessa program hjälper du oss att förstå hur du använder din enhet och förbättrar HTC-enheter och andra HTC-produkter och -tjänster med betrodda partners. HTC kan göra dessa data identifierbara när så är lämpligt. Om du till exempel begär teknisk support, väljer att använda en viss HTC-tjänst eller ett program, eller skapar ett HTC-konto. Gå till "Inställningar" på enheten om du vill veta mer om användnings- och felrapportering på din enhet och/eller för att ändra ditt alternativ för att delta. Användnings- och feldatainställningar påverkar inte HTC:s insamling av avidentifierade aktiveringsuppgifter eller data om specifika HTC-program och -tjänster du väljer att använda, inklusive HTC-konto, och som är i övrigt föremål för begränsningar som beskrivs i denna policy.

  Andra, inklusive tredje parts statistiktjänsteleverantörer och tredje parts annonstjänster, som beskrivs i avsnittet nedan, kan även automatiskt samla samma eller liknande information om dig och din enhet när du använder tjänsterna, inklusive personlig information om dina online-aktiviteter över tid och över tredje parts webbplats och applikationer.

 3. INFORMATION SOM SAMLAS IN GENOM TREDJE PART

  Vissa av våra HTC e-butiker drivs av tredje part, som Digital River. När du köper produkter via den här e-butiken godkänner du Digital Rivers villkor och de har en separat sekretesspolicy på sin webbplats. Digital River är registeransvarig i sin egen rättighet. Digital River delar vissa transaktionsuppgifter från användare med oss för våra försäljningsrapporter, en bättre förståelse för kundens beteendeanalys eller annat legitimt syfte såsom beskrivs i denna policy.

  Annan information för reklam Vi kan komma att använda tredje parts annonstjänsteleverantörer för att leverera reklam i våra Tjänster. Vi kan också använda tredje part för att leverera eller hjälpa oss att leverera HTC-märkta annonser till dig på tredje parts webbplatser. För att kunna leverera dessa annonser samlar tredje parter automatiskt viss information om dig och dina enheter och din användning av Tjänsterna. Denna information kan innefatta besök på webbplatser och applikationer från HTC och andra, din IP-adress, din internetleverantör och vilken webbläsare du använder för att besöka vår webbsida. Tredje part kan samla in information genom att använda cookies enligt beskrivningen i vår cookiepolicy.

  HTC kan använda information som samlats in via cookies eller webb-beacon från tredje part i vår tjänst eller e-post för att visa dig bättre annonser på tredje parts webbplatser. Vi vet när du besöker HTC-webbplatsen efter att du besökt webbplatser från tredje part och använder den information som samlats in om dig för att visa skräddarsydda annonser efter dina intressen genom vår Tjänst eller tredjepartstjänst.


 4. ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

  HTC kan använda din information, inklusive personuppgifter, enligt följande:

  För att tillhandahålla begärda tjänster eller genomföra ett avtal med dig
  • För att leverera produkter och Tjänster som du beställer;
  • För att behandla överföringar som begärs av dig, till exempel återbetalning;
  • För att skicka information till dig som rör dina förfrågningar, frågor och köp, till exempel bekräftelser, fakturor, teknisk information, uppdateringar, säkerhetsvarningar samt support och administrativa meddelanden;

  Där vi har ditt samtycke
  För att skicka marknadsföringskommunikation till dig om tävlingar, kampanjer, vinster, kommande evenemang och nyheter om produkter och tjänster som HTC och våra utvalda partner erbjuder (detta gör vi utifrån dina val som beskrivs nedan) samt bearbeta och leverera anmälningar till tävlingar och vinster.

  Där vi har ett berättigat intresse för att förbättra din kundupplevelse och kvaliteten på Tjänsterna som tillhandahålls till dig:
  • För att driva och förbättra våra webbplatser, produkter, Tjänster och marknadsföring;
  • För att besvara dina kommentarer och frågor och tillhandahålla kundservice;
  • För att sammanställa information för att kunna ge dig en personlig och anpassad upplevelse, innehåll, marknadsföring och rekommendationer i alla våra tjänster (i linje med dina val när det gäller att ta emot direktmarknadsföringskommunikation);
  • För att länka eller kombinera dina personuppgifter till annan information vi får om din användning av andra HTC-tjänster och från utomstående parter för de syften som vi lämnar ut i policyn, inklusive för att förstå dig och dina behov och ge dig rekommendationer, bättre service och anpassad marknadsföring;
  • För att filtrera innehållet som ska visas som en del av Tjänsterna;
  • För att sammanställa användning och annan statistik och insyn rörande Tjänsterna;
  • För att förhindra, utreda och avskräcka från bedräglig, obehörig eller olaglig verksamhet och säkerställa nätverks- och informationssäkerhet; och
  • För att underlätta delning av information och innehåll som du väljer att ladda upp via sociala medier (till exempel om du väljer att ladda upp innehåll på HTC-forumet eller andra program, kan det vara tillgängligt för andra att se igenom sådant forum).

  Där vi har en skyldighet enligt lag
  • För att skydda, undersöka och hindra bedräglig, otillåten eller olaglig verksamhet.

  Där dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig de begärda tjänsterna klargör vi detta vid insamling. Om du avstår från att ge oss denna information eller nekar till fortsatt bearbetning av denna information kommer vi inte att kunna tillhandahålla sådana begärda tjänster till dig.

  Om du nekar till bearbetning av dina personuppgifter för marknadsföringskommunikation eller om du återkallar ditt samtycke, är vi skyldiga att i enlighet med dataskyddslaget ange de uppgifter som krävs (namn, e-postadress) i vårt interna e-postsystem för att säkerställa att din invändning respekteras eller om ditt samtycke återkallas. Vi använder din blockerade uppgifter uteslutande för detta ändamål.


 5. MER INFORMATION OM PLATSDATA

  När du använder vissa Tjänster kan vi samla in, bearbeta, lagra och dela dina exakta platsdata. Denna platsinformation kan innehålla den geografiska position där din enhet för stunden befinner sig. Den kan också innehålla namnen på platser du har varit, där man väljer att "checka in", för att bestämma, logga, eller dela din position, platser du markerar på en karta, det geografiska läget, datum och andra metadata för bilder du har tagit, rutter du har rest, hur nära du är andra enheter, till exempel Bluetooth-aktiverade enheter, Wi-Fi-routrar och tjänster som använder dessa enheter (t.ex. ett butikens spårning av din förflyttning för datainsamling och marknadsföring) samt datum och tider du var på vissa ställen. HTC kan dela dina platsdata med andra appleverantörer som kan visa att de har rätt behörighet. HTC kan associera platsuppgifter med personlig eller identifierbar information, t.ex. ditt enhets-ID och din kontoinformation. Våra Tjänster kan också samla in exakta platsdata i avidentifierad form och vi kan dela dessa data med partner och operatörer för att förbättra funktioner och tjänster.

 6. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

  INFORMATION SOM DU DELAR
  Tjänsterna kan tillåta att du knyter kontakter och delar dina aktiviteter, kommentarer, ditt innehåll och din information offentligt eller med andra personer som du anger. Du kan också ansluta till och dela information på tredje parts sociala medier, webbplatser, applikationer och tjänster ("Tredjepartsdelningstjänster") genom "plugins", widgets, knappar och andra tredjepartsfunktioner som görs tillgängliga och är anslutna med våra tjänster. Tänk på att skydda din egen integritet när du väljer vem du knyter kontakt med och vad du delar och gör offentligt. Vi har ingen kontroll över sekretessen och säkerheten för den information du själv väljer att göra offentlig eller dela med dig av till andra. Vi kan inte heller kontrollera och ansvarar inte för eventuella delningstjänster från tredje part eller deras handlingar, även de data som dessa delningstjänster från tredje part samlar in från dig och din enhet, eller hur de använder sådana uppgifter. Läs igenom sekretesspolicyerna för alla tredjeparts delningstjänster för att förstå deras sekretesspraxis.

  INFORMATION SOM VI DELAR
  Vi kan dela dina personuppgifter enligt följande, där det är tillåtet att göra det:
  Med ditt medgivande. Vi delar dina personuppgifter med leverantörer av annonsnätverk där du har gett ditt samtycke. Vi delar också dina personuppgifter med partners där du har samtyckt till detta. Våra partners användning av dina personuppgifter regleras av deras sekretesspolicyer.
  I affärssyfte (eller förhandlingssyfte i samband med en affärsuppgörelse) som innebär försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Affärsuppgörelser kan inbegripa sammanslagning, finansiering, förvärv eller konkursförhandlingar.
  För juridiska, skydds-, säkerhets- och trygghetsändamål:
  • följa lagar och föreskrifter och besvara lagenliga begäranden och rättsprocesser
  • skydda rättigheter och egendom som tillhör HTC, våra ombud, kunder och andra, bland annat genom att upprätthålla våra avtal, policyer och användningsvillkor och skydda vårt nätverk och våra fysiska tillgångar
  • i en nödsituation skydda våra anställdas, ombuds, kunders och andra personers säkerhet.
  Med tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter som en del av tjänsterna till oss och som omfattas av lämpliga avtalsförpliktelser.
  Med trådlösa operatörer för deras tillhandahållande av tjänster till dig. Deras användning av dina personuppgifter regleras av deras sekretesspolicyer.
  Vi kan dela samlade och avidentifierade data med andra för alla ändamål.

 7. VAR VI LAGRAR DIN INFORMATION OCH ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION

  Den information som vi samlar in kan lagras på din telefon eller på våra servrar och överföras till, lagras och bearbetas i USA, Taiwan, Singapore, Kina, Storbritannien, andra EU-länder (till exempel Polen) och alla andra länder där HTC eller dess tjänsteleverantörer har sina anläggningar, beroende på var du använder vår produkt och tjänster.
  Om din personliga information överförs från EU till utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), införs säkerhetsåtgärder och lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din information och vi ser till att alla överföringar av din information överensstämmer med gällande dataskyddslag och utförs i enlighet med våra instruktioner. Vi har infört relevanta EU-modellklausuler*, som en adekvat skyddsåtgärd, med alla parter (inklusive HTC Corporation) när din information överförs till utanför EES. Om du vill veta mer om hur vi skyddar din information (inklusive att få en kopia av sådana skyddsåtgärder) i samband med överföringar utanför EES, kan du kontakta oss via de uppgifter som finns i kontaktdelen nedan.

  *EU-modellklausuler innebär standardklausuler för överföring av personuppgifter till en registeransvarig etablerad i tredje land enligt kommissionens beslut 2001/497/ EG av den 15 juni 2001, ändrat genom kommissionens beslut 2004/915/EG av den 27 december 2004 och standardklausulerna för överföring av personuppgifter till bearbetningsföretag som är etablerade i tredje länder enligt kommissionens beslut 2010/87 /EG av den 5 februari 2010.


 8. KVARHÅLLNING

  Den information vi samlar in kan kvarhållas så länge som behövs för att fullgöra de ändamål som beskrivs i avsnittet "Användning av dina personuppgifter" ovan, eller under en period som krävs enligt gällande regler eller lagar.

  Vid bestämning av relevanta kvarhållningstider beaktar vi faktorer som inkluderar:
  • våra avtalsförpliktelser och rättigheter i förhållande till denna information;
  • lagliga skyldighet(er) enligt gällande lag för att kvarhålla data under en viss tidsperiod;
  • stadga för begränsningar enligt gällande lag(ar);
  • (potentiella) tvister; och
  • riktlinjer utfärdade av relevanta dataskyddsmyndigheter.
  Annars raderar vi din information på ett säkert sätt när den inte längre behövs. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur länge vi behåller din information.

 9. Dina rättigheter

  Enligt lagen har du ett antal rättigheter (under vissa förutsättningar) när det gäller din information. Ytterligare information och råd om dina rättigheter kan fås från datasäkerhetsmyndigheten i ditt land. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss genom vår kontaktinformation nedan.

  • Rätten att neka bearbetning. Du har rätt att invända mot vissa typer av bearbetning, inklusive bearbetning för direktmarknadsföring (det vill säga att du får e-postmeddelanden från oss som meddelar dig om andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig eller kontaktas med olika potentiella möjligheter).
  • Rätten att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder din information och dina rättigheter. Därför tillhandahåller vi dig informationen i denna policy.
  • Rätten att få tillgång. Du har rätt att få tillgång till din information (om vi bearbetar den) och viss annan information (liknande den som anges i denna sekretesspolicy). Det här är så att du är medveten och kan kontrollera att vi använder din information i enlighet med dataskyddslagen.
  • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den är felaktig eller ofullständig. Du kan begära att vi rättar till eventuella fel i den information vi har.
  • Rätten till radering. Den är också känd som "rätten att bli bortglömd". Du kan helt enkelt begära att vi raderar eller tar bort din information som vi har.
  • Rätten att begränsa bearbetning. Du har rätt att "blockera" eller hindra vidare användning av din information. När bearbetningen är begränsad kan vi fortfarande lagra din information, men kommer inte att använda den vidare. Vi håller listor över personer som har begärt att användningen av deras information ska "blockeras" för att säkerställa att begränsningen respekteras i framtiden.
  • Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att erhålla och återanvända din information för egna ändamål för olika tjänster. Om du till exempel väljer att byta till en ny leverantör, kan du flytta, kopiera eller överföra informationen enkelt mellan våra IT-system och deras på ett säkert sätt utan att det påverkar användbarheten. Det här är dock inte en allmän rättighet och det finns undantag.
  • Rätten att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi hanterar eller behandlar din information med din nationella dataskyddsmyndighet.
  • Rätten att återkalla samtycke. Om du har gett ditt samtycke till allt vi gör med din information (dvs. vi har ditt samtycke som rättslig grund för att bearbeta din information) har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (även om du gör det gör betyder det inte att allt vi har gjort med dina personuppgifter med ditt samtycke fram till dess är olagligt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för bearbetningen av din information.
  Om din personliga information samlas in inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan du kontakta oss via kontaktinformationen för HTC Europe Co. Ltd för att utöva de rättigheter som beskrivs ovan.

 10. VAL OCH ÄNDRINGAR AV INFORMATION

  I våra reklamutskick du får via e-post finns information om hur du avanmäler dig från dem. Om du avanmäler dig från dem kan vi fortfarande skicka annan e-post till dig. Icke-e-postmarknadsföring inkluderar e-postmeddelanden om dina konton och våra affärer med dig, och kan innehålla en begäran om att du deltar i undersökningar som rör din användning av och tillfredsställelse med tjänsterna.

  Förfrågningar om personuppgifter kan du skicka till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Du kan begära att ändra kontaktval eller marknadsföringsval och uppdatera, få åtkomst till, ta bort eller göra andra förändringar som rör din personliga information eller innehåll du lägger upp på Tjänsterna i linje med dina rättigheter ovan. Vi kan inte hedra alla sådana framställningar, om inte lagen kräver.

  När du använder våra tjänster, kan vi och tredje parter ge dig val om användningen av vissa mekanismer för spårning, inklusive spårning av dina aktiviteter på nätet över tid och mellan olika webbplatser, applikationer och webbtjänster. Vi kan erbjuda inställningar på din enhet som tillåter dig att ändra hur vi, och andra, samlar in viss information om dig. Läs produkthandboken för mer information om inställningarna på din enhet. Många webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies om du inte eller tills du ändrar inställningarna.

  Att ta bort eller avvisa våra cookies kan påverka hur våra webbplatser och tjänster fungerar för dig och kan ta bort eller inaktivera avanmälnings-cookies från oss och tredje parter.

  Vissa av våra tredje parts annonstjänsteleverantörer erbjuder också valmöjligheter för användning av cookies för att leverera annonser som är anpassade till din profil och preferenser. För mer information, besök
  http://optout.networkadvertising.org/#!/
  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure

  Medan vi och andra ger dig vissa val som beskrivs ytterligare i denna policy, finns det många sätt på vilka webbläsarsignaler och liknande mekanismer kan indikera ditt val att inaktivera spårning, och vi kanske inte är medvetna om eller kan infria varje sådan mekanism.


 11. Skydd av DINA PERSONUPPGIFTER

  Vi strävar efter att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda oss mot obehörig eller olaga tillgång, användning, behandling eller ändring av de personuppgifter vi erhåller från dig via våra tjänster och mot eventuella överträdelser eller förluster av sådana personuppgifter, såsom anonymisering, pseudonymisering, kryptering (t.ex. krypterad av Transport Layer Security (HTTPS) vid överföring), begränsad åtkomst etc. Även om vi vidtar åtgärder för att använda och förbättra olika skyddsåtgärder, är inget system eller teknik helt säker. Om du får kännedom om en teknisk säkerhetsbrist som påverkar HTC:s tjänster ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till security@htc.com eller besöka den här webbplatsen och anmäla bristen där. Om du har frågor angående skyddet av personuppgifter eller denna policy kan du skicka ett e-postmeddelande till Global-Privacy@htc.com.

  Med ett HTC-konto kan du använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på HTCSense.com och andra appar och Tjänster från HTC. Vissa appar och Tjänster från HTC kräver ett annat användarnamn och lösenord. Skydda dina användarnamn och lösenord för att förhindra att någon annan kommer åt dina konton och personuppgifter.

  Vi ansvarar inte för säkerheten hos program och tjänster från fristående tredje parter och de data som dessa kan samla in om dig. Kontakta dessa parter för att ta reda på hur de skydda dina data.


 12. KONTAKTINFORMATION

  Vi tar gärna emot dina synpunkter och frågor om Policyn. Skicka dem till e-postadressen global-privacy@htc.com. Du kan också kontakta oss skriftligen på de adresser som anges nedan:

 13. Nord- och Sydamerika:
  HTC America, Inc.
  308 Occidental Ave. South, Suite 300 Settle, WA 98005
  Attention: Privacy Administrator

  Asien och Stillahavsområdet:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Organisationsnummer: 16003518
  Attention: Privacy Administrator

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Organisationsnummer: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (HTC Europe Co. Ltd är ledande företag för HTC Corporation inom EU.)

 14. ÄNDRINGAR I DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN

  Vi kan göra ändringar i denna policy. Om vi gör några ändringar i politiken kommer de att publiceras på denna sida och vi kommer att ändra "Senast uppdaterad"-datum nedan.

  DENNA POLICY UPPDATERADES den 25.05.2018
  . (View archived versions)