Gäller fr.o.m.: July 20, 2011


Denna Uppförandekod gäller HTC:s webbplats, tjänsten HTC Sense och eventuella webbforum, bloggar eller andra delar av Webbplatsen ("kommunikationsfunktioner") som gör det möjligt för dig att kommunicera med HTC och den breda allmänheten. Den gäller även varje del av webbplatsen där en länk till den här Uppförandekoden visas. I den här Uppförandekoden används beteckningen "tjänsterna" för kommunikationsfunktionerna. Läs Uppförandekoden och följ den i samband med de tjänster du använder.Medlemskrav
The services are designed for individuals 18 years of age or older, unless otherwise stated for a particular service. As a user of a service you will uphold this Code of Conduct, and are responsible for all activities and content you post/upload. In addition to upholding this Code of Conduct, you are responsible for adhering to all applicable local and national laws.


Förbjuden användning
Du får inte ladda upp, posta, överföra, distribuera eller underlätta distribuering av något innehåll (inklusive text, bilder, ljud, video, data, information eller programvara) eller på annat sätt använda tjänsten på ett sätt som:


 • avbildar nakenhet i någon form, varken fullständigt eller delvis nakna människor, eller nakenhet i icke-mänskliga former som seriefigurer, fantasy- eller manga-bilder,
 • uppviglar till, förespråkar eller uttrycker pornografi, obscenitet, vulgaritet, svordomar, hat, trångsynthet, rasism eller meningslöst våld,
 • felaktigt återger ursprunget till något du postar eller laddar upp, inklusive utger dig för att vara någon annan fysisk eller juridisk person eller skickar förändrade, bedrägliga eller falska identitetsuppgifter,
 • tillhandahåller eller skapar länkar till externa webbplatser som bryter mot denna Uppförandekod,
 • inkluderar innehåll som skyddas av lagar om immateriell egendom, rätt till privatliv eller offentlighet, eller någon annan tillämplig lag om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna eller har erhållit de godkännanden och tillåtelser som krävs,
 • är avsett att på något sätt skada eller utnyttja minderåriga,
 • är utformat för att värva, tigga eller samla in personligt identifierbar information om en minderårig (en person under 18 år) inklusive, men inte begränsat till: namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer eller namnet på deras skola,
 • raderar, mixtrar med eller reviderar information, material eller innehåll som postats av någon annan fysisk eller juridisk person,
 • inkräktar i någon annans privatliv genom att försöka skörda, samla in, lagra eller publicera privat eller personligt identifierbar information som lösenord, kontoinformation, kreditkortsnummer, adresser eller annan kontaktinformation utan dennes vetskap och frivilliga samtycke,
 • är olagligt eller bryter mot tillämpliga lokala och nationella lagar, inklusive men inte begränsat till barnpornografi, tidelag, incest, illegala droger, piratkopiering av program och trakasserier,
 • hotar, förföljer, vanärar, bedrar, förnedrar, svindlar eller hotar en individ eller grupp individer av något skäl, inklusive utan begränsning på grundval av ålder, kön, funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning, ras eller religion, eller uppviglar till eller uppmuntrar någon annan att göra detta,
 • skadar eller stör, eller avser att skada eller störa, en annan användares dator eller skulle kunna göra det möjligt för dig eller andra att få olaglig åtkomst till programvara eller kringgå säkerheten på webbplatser eller servrar, inklusive men inte begränsat till, spam eller försök att sondera, söka igenom eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller att göra intrång i säkerhets- eller autentiseringsåtgärder,
 • gör något som skulle kunna förorsaka en väsentlig belastning (enligt HTC:s definition) på infrastrukturen i någon av HTC:s tjänster, till exempel en alltför hög volym dataöverföringar eller bandbreddsanvändning, alltför stor användning av lagringsutrymme, hysande av en webbserver, en Internet relay chat-server eller någon annan server, eller icke-traditionella slutanvändaraktiviteter,
 • skickar eller försöker att skicka oönskade meddelanden, inklusive kampanjerbjudanden eller reklam för produkter eller tjänster, "spam", "kedjebrev" eller "skräppost",
 • skaffar åtkomst till, mixtrar med eller använder icke-offentliga områden av en tjänst, ett datorsystem eller en HTC-webbplats, eller skadar HTC:s verksamhet, rykte, anställda, lokaler eller någon person,
 • försöker att komma åt, söka efter eller utvinna data från en tjänst eller HTC-webbplats med en motor, ett program, ett verktyg, ett ombud, en robot, spindel, informationssamlare, enhet eller mekanism förutom den programvara eller sökombud som HTC har godkänt eller andra allmänt tillgängliga webbläsare från externa parter,
 • "innesluter i ramar" en HTC-tjänst eller HTC-webbplats eller på annat sätt framställer det som om du har anknytning till HTC eller att HTC har rekommenderat dig i något syfte, eller
 • försöker utge dig för att vara HTC:s anställde, ombud, chef, värd, administratör, moderator, en annan användare eller någon annan person än dig själv, oavsett metod.

Du får inte använda någon form av automatiserad mekanism eller ett datorprogram som gör det möjligt att skicka in inlägg utan att först ha fått uttryckligt skriftligt godkännande från HTC Corporation.


Uppsägning och avslutning


HTC förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande granska och ta bort användarinnehåll utan förvarning och att radera innehåll och användarkonton. HTC förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande stänga av deltagare eller dra in åtkomst till tjänsterna.


Rättigheter och skyldigheter
Vi rekommenderar att du inte delar med dig av information som andra kan använda för att skada dig. Vi rekommenderar att föräldrar håller sig medvetna om och hjälper till att reglera vilket innehåll som deras minderåriga barns postar och de aktiviteter de ägnar sig åt, för att de ska kunna vara trygga online. HTC ansvarar inte för innehållet i något inlägg, lista eller något meddelande som en användare skapar. Du tar själv beslutet om du vill visa innehåll eller kommunicera med andra. Vi råder dig att använda gott omdöme.
Du ansvarar för att skydda din dator mot störningar, spionprogram eller virus som eventuellt kan förekomma när du hämtar objekt från tjänsten. Vi rekommenderar att du installerar ett antivirusprogram i din dator och håller det uppdaterat.
HTC förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning revidera eller ändra uppförandekoden. Vi rekommenderar att du granskar dessa riktlinjer med jämna mellanrum för att se till att du åtlyder dem.
Vissa uppgifter du tillhandahåller eller laddar upp till tjänsten kan komma att lagras utanför det land i vilket du har din hemvist.


Du kan rapportera missbruk av denna uppförandekod till global-privacy@htc.com