HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Stör ej-läge

Aktivera Stör ej-läget för att avvisa samtal och tysta hörbara varningar och meddelanden, medan du har en dataanslutning tillgänglig.
 1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tryck på . Vid behov svep till nästa skärm.
 3. Tryck på Total tystnad, Endast alarm eller Endast prioritet beroende på om du vill tillåta undantag. När Endast prioritet väljs, kan du ta emot meddelanden eller samtal från kontakter i din undantagslista.
 4. Tryck på Tills du stänger av detta om du själv vill stänga av Stör ej eller tryck på eller för att ställa in antalet timmar innan Stör ej stängs av automatiskt.
 5. Tryck på Klart för att aktivera den.
Stör ej-ikonen kommer att visas i statusfältet.
Tips:
 • När skärmen är på, tryck på VOLYM och sedan Avsluta nu för att snabbt stänga av Stör ej-läget.
 • När du trycker ner VOLYM-knappen tills Stör ej-läget aktiveras för Endast alarm.
Obs!: När Stör ej är på, kommer meddelande-LED:en inte att blinka.

Blockera synliga störningar

Du kan ställa in Stör ej-läge för att blockera synliga störningar såsom popup-meddelanden.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Ljud.
 2. Tryck på Stör ej > Blockera synliga störningar.
 3. Tryck på knapparna På/av för att välja om synliga störningar ska blockeras när skärmen är på och av.

Tillåta meddelanden och kontakter förbigå Stör ej-läget

Lägg till viktiga kontakter till en undantagslista så att du kan ta emot deras samtal och meddelanden även när Stör ej-läget är på.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Ljud.
 2. Tryck på Stör ej > Prioritet tillåter endast.
 3. Tryck på På/av-knappen bredvid de objekt som du vill tillåta.
 4. Tryck på Meddelanden eller Samtal för att välja vem som kan kontakta dig.

Ställa in ett Stör ej-schema

Schemalägg Stör ej för att slå på automatiskt och hur lång tid det kommer att pågå. Till exempel, om du kan ställa in det att slås på under ett veckomöte.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Ljud.
 2. Tryck på Stör ej > Automatiska regler.
 3. Tryck på Lägg till regel.
 4. Välj om du vill basera regeln utifrån en tid eller en händelse, ange ett namn på regeln och tryck sedan på OK.
 5. Ställ in regelns parametrar.
  Regel Inställningar
  Tidsregel
  • Ställ in dagarna.
  • Ställ in start- och sluttider.
  • Välj en Stör ej-nivå.

  Du kan också välja om regeln ska avbrytas vid antingen regelns sluttid eller vid nästa alarm som du har angett i programmet Klocka.

  Händelseregel
  • Välj en kalender som du vill göra regeln för.
  • Ställ in en förutsättning för typ av svar.
  • Välj en Stör ej-nivå.
Tips: Du kan slå på eller stänga av en automatisk regel genom att trycka på knappen På/av när du visar regelns detaljer.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?