HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Konfigurera minneskortet som internminne

När du sätter in ett minneskort som inte har använts på HTC Desire 12 tidigare, så kommer kortet att installeras som flyttbar lagringsenhet som standard.

Om minneskortet är nytt eller inte innehåller något som du vill behålla, kan du formatera minneskortet att använda det som internminne för HTC Desire 12.
Viktigt:
  1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Lagring.
  2. Under Bärbar lagring tryck på minneskortets namn.
  3. Tryck på > Lagringsinställningar.
  4. Tryck på Formatera som internt och sedan på Radera och formatera.
  5. Följ anvisningarna på skärmen för att flytta dina installerade program och deras data från telefonminnet till minneskortet.
Tips: Om du inte längre vill använda minneskortet som internminne, kan du formatera om kortet som flyttbar lagringsenhet. Innan du gör det, se till att flytta alla program och data från kortet tillbaka till telefonminnet. Se Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?