HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Spela in video

Fånga ögonblick som videor med hjälp av programmet Kamera.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. På sökarskärmen, gör ett av följande för att växla till videoläge:
  • I liggande läge svep från skärmens övre kant.
  • I stående läge svep från skärmens högra kant.
 3. För att ställa in dina favoritvideoinställningar, till exempel ljudläge och videokvalitet, trycker du på > .
 4. När du är redo att börja spela in trycker du på .
 5. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.
 6. Tryck på för att pausa inspelningen och sedan på för att återuppta.
  Tips: Under inspelning tryck på när du vill ta en stillbild.
 7. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ta en video-selfie

Viktigt: Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. På sökarskärmen, gör ett av följande för att växla till videoläge:
  • I liggande läge svep från skärmens övre kant.
  • I stående läge svep från skärmens högra kant.
 3. Tryck på för att växla till främre kameran.
 4. För att ställa in dina favoritvideoinställningar, till exempel ljudläge och videokvalitet, trycker du på > .
 5. När du är redo att börja spela in trycker du på .
 6. Tryck på för att pausa inspelningen och sedan på för att återuppta.
 7. Avsluta inspelningen genom att trycka på .
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?