HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Meddelanden

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:
 • Lampa med fast grönt sken när HTC Desire 12 är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
 • Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
 • Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
 • Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Meddelandepanelen

Meddelandeikoner informerar dig om nya meddelanden, kalenderhändelser, larm och pågående aktiviteter som nedladdning av filer.
När du ser meddelandeikonerna, öppna meddelandepanelen för att kontrollera detaljerna i meddelandena du fått.
För att öppna meddelandepanelen, glid ner från skärmens ovankant.

Eller svep bara nedåt var som helst på Startsidan.

Screen showing the Notifications panel
 • Tryck på meddelandet för att öppna motsvarande program.
 • För att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger.
 • Dra isär två fingrar på meddelandet för att expandera det och se mer information eller se om det finns fler meddelanden inuti. Dra isär två fingrar på meddelandet för att minimera det igen.
 • För en del meddelanden kan du vidta omedelbara åtgärder. Till exempel peka på ett meddelande om missat samtal för att ringa tillbaka eller svara med ett textmeddelande.
 • Om du har flera meddelanden kan du rulla ner listskärmen för att se alla.
 • För att avvisa alla icke-beständiga meddelanden, tryck på Rensa alla.
 • Du kan ändra vilka programmeddelanden du vill ta emot och snooza vissa meddelanden för att tillfälligt ta bort dem. Se Hantera programmeddelanden.

Hantera programmeddelanden

Du kan välja vilka typer av programanmälningar som ska tystas, blockeras eller åsidosätta Stör ej-inställningen.
 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Meddelanden och tryck sedan på appen som ska ställas in.

  Du kan också trycka och hålla nere ett meddelande i meddelandepanelen eller låsskärmen för att se de meddelandeinställningar som du kan anpassa.

 3. Tryck på På/av-knappen bredvid alternativet som du vill växla.
Inställningar för programanmälningar tillämpas på meddelanden i panelen Meddelanden och låsskärmen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?