HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Navigera HTC Desire 12 med TalkBack

Använd TalkBack om du måste navigera i HTC Desire 12 via talad feedback. När du pekar på skärmen vibrerar HTC Desire 12 och avger en ljudsignal så att du vet vad du trycker på.
Obs!: Alla språk stöds inte.

Aktivera TalkBack

 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack och tryck sedan på På/av-knappen.
 3. Läs TalkBacks upphovsrätt och tryck sedan på OK.

En kort guide som förklarar hur man använder TalkBack spelas upp efter att du har aktiverat TalkBack.

Obs!: TalkBack fungerar bäst om du stänger av automatisk rotation av skärmen.

Slå på eller av Upptäck genom beröring

Upptäck genom beröring gör så att HTC Desire 12 svarar på genvägsgester och skärmberöring med hörbar återkoppling. Explore by touch aktiveras när du slår på TalkBack.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack, och sedan på Inställningar.
 3. Under navigeringen trycker du på På/av bredvid Explore by touch för att slå på funktionen eller stänga av den.

När Explore by touch är inaktiverad kommer inte HTC Desire 12 längre svara på genvägsgester eller uttala objekt när du trycker på skärmen.

Använda TalkBack-gester

När TalkBack är aktiverat och Explore by Touch har valts ersätts de vanliga pekgesterna med TalkBack-gester.
Gör ett av följande:
Öppna ett objekt
 1. Dra fingret på skärmen för att hitta och välja ett objekt.
 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen för att öppna objektet.
Flytta ett objekt
 1. Dra fingret på skärmen för att hitta objektet.
 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen men lyft inte upp fingret vid det andra trycket.
 3. Dra objektet till sitt nya läge och lyft sedan fingret.
Skrolla igenom en skärm Använd två fingrar för att svepa uppåt, neråt, vänster eller höger.
Låsa upp låsskärmen Använd två fingrar för att svepa upp från den nedre delen av skärmen.
Öppna meddelandepanelen Använd två fingrar för att svepa ner från den övre delen av skärmen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?