HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Multitasking

Arbeta med två program samtidigt

Viktigt: Vissa program kanske inte stödjer denna funktion.
  1. Öppna det första programmet som du vill använda och tryck sedan och håll ner . En skärmavgränsare visas på skärmen.
  2. Gör ett av följande:
    • Om programmet du vill använda finns i listan över senaste program trycker du på det för att göra det till det andra aktiva programmet.
    • Tryck på och öppna sedan programmet som du vill använda som andra aktiva program.
För att stänga av delad skärm drar du i handtaget på skärmavgränsaren till den övre eller nedre kanten av skärmen.

Växla mellan nyligen öppnade program

Vid användning av olika program på telefonen kan du enkelt växla mellan de program du nyligen har öppnat.

Tryck på för att se dina nyligen öppnade program.
Screen showing Recent apps
  • För att gå tillbaka till ett program kan du bläddra igenom korten för att hitta programmet och sedan trycka på det.
  • För att ta bort ett program drar du det åt vänster eller höger.
  • För att ta bort alla program trycker du på Rensa alla.
Eller tryck på två gånger för att snabbt växla mellan två senast använda program.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?