HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Hantera din dataanvändning

Om du har begränsad datatilldelning, är det viktigt att hålla koll på de aktiviteter och program som normalt skickar och tar emot data, som navigering på nätet, synkronisering av onlinekonton och skicka e-post eller dela statusuppdateringar.

Här följer några andra exempel:

 • Strömning av webbvideor och musik
 • Spela onlinespel
 • Nedladdning av program, kartor och filer
 • Uppdatering av program för att uppdatera information och flöden
 • Uppladdning och säkerhetskopiering av dina filer till lagringskonton online
 • Använda HTC Desire 12 som en Wi‍-Fi-surfzon
 • Dela din mobila dataanslutning via USB tethering

För att hjälpa dig att spara dataanvändning, anslut till ett Wi‍-Fi-nätverk när du kan och ställ in dina onlinekonton och e-postmeddelanden så att de inte synkroniseras så ofta.

Datasparare

Datasparare hjälper dig att minska mobildatakostnaderna genom att begränsa bakgrundsdataanvändningen. Du kan också ställa in program så att de alltid har tillgång till en dataanslutning — till exempel ditt e-postprogram — så att de ignoreras av dataspararen.
 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Inställningar.
 2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på Dataanvändning.
 3. Tryck på Datasparare och sedan på knappen På/av för att slå på eller stänga av den.
 4. Tryck på Obegränsad dataåtkomst och sedan på På/av-knappen brevid de program som du fortfarande vill ska ha tillgång till dataanslutning även när dataspararen är påslagen.

Sätta på eller stänga av dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.
 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Mer > Mobila nätverk.
 3. I dual SIM-telefonmodeller byter du till fliken på SIM-kortet som du vill ställa in.
 4. Tryck på knappen Dataroaming På/av för att slå på eller stänga av den.

Håll koll på din dataanvändning

Övervaka din datoranvändning för att förhindra att du överskrider din månadstilldelning.
Obs!: Dataanvändning som mäts av HTC Desire 12 kan skilja sig från, och vara mindre än, din faktiska dataanvändning.
 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Inställningar.
 2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på Dataanvändning.

  Högst upp ser du ett fält som visar dataanvändningen till idag och dataanvändningscykeln, alert, varning och begränsning, om någon sådan har fastställts.

 3. Med mobildata aktiverad trycker du på Användning av mobildata som motsvarar det kort du vill ställa in och trycker sedan på .
 4. Tryck på Faktureringsperiod och ställ sedan in den dag i månaden då användningscykeln återställs. Denna dag är normalt starten på din månadsfakturering.
 5. Tryck på Datavarning och ange gränsen för dataanvändning där du kommer att varnas innan du når din månatliga datagräns. Tryck på för att ändra enheten.
 6. Ställ in Ställa in gräns för data så att den automatiskt stänger av dataanslutningen när du når den inställda gränsen.
 7. Tryck på Datagräns och ange den inställda dataanvändningen vid vilken dataanslutningen automatiskt stängs av. Tryck på för att ändra enheten.

Visa dataförbrukning av program

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Inställningar.
 2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på Dataanvändning.
 3. I dual SIM-telefonmodeller trycker du på Användning av mobildata som motsvarar det kort du vill visa.
 4. Bläddra ner på skärmen för att visa en lista över program och information om deras dataanvändning.
 5. Tryck på ett program för att visa fler detaljer.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?