HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Installera ett digitalt certifikat

Använd klient- och Certifikatutfärdare (CA)-digitala certifikat så att HTC Desire 12 kan få tillgång till VPN- eller skyddade Wi‍-Fi-nätverk och även för att ge autentisering till säkra servrar online. Du kan få ett certifikat från din systemadministratör eller hämta det från webbplatser som kräver autentisering.
Viktigt:
  • Du måste ställa in en PIN-kod eller ett lösenord för låsskärmen innan du installerar ett digitalt certifikat.
  • Vissa program som t.ex. din webbläsare eller e-postklient låter dig installera certifikat direkt i programmet. Se programmets hjälpavsnitt för mer information.
  1. Spara certifikatfilen i rotkatalogen på HTC Desire 12 eller på minneskortet.
  2. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Säkerhet.
  3. Tryck på Installera från SD-kort.
  4. Bläddra till certifikatet och välj det.
  5. Ange ett namn för certifikatet och välja hur det ska användas.
  6. Tryck på OK.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?