HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Gruppera program på widgetpanelen och startfältet

  1. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
  2. Tryck på mappen för att öppna den.
  3. Tryck på mappfönstrets namnlist och ange sedan ett nytt namn för mappen.
  4. Lägga till fler program i mappen. Tryck på , välj dina program och tryck sedan på Klar.
Du kan även lägga till genvägar till inställningar eller information i en mapp. Lägg först till en genväg på en widgetpanel och dra den sedan till mappen.

Ta bort objekt från en mapp

  1. På startfältet eller widgetpanelen, tryck på en mapp för att öppna den.
  2. Tryck på och håll ned ett program eller genväg i mappen och dra sedan ut den till .
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?