HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Markera, kopiera och klistra in text

  1. Tryck och håll ner på ett ord.
  2. Dra i start- och slutpunkterna för att markera texten du vill välja.
  3. Tryck på Kopiera.
  4. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett e-postmeddelande), tryck och håll intryckt där du vill klistra in texten.
  5. Tryck på Klistra in.

Dela text

  1. När du har markerat texten trycker du på Dela.
  2. Välj var du vill dela den valda texten.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?