HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ansluta ett Bluetooth-headset

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth A2DP-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt Bluetooth-headset.
Viktigt: Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC Desire 12 kan hitta det. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med tillgängliga enheter.

  Se Slå på eller stänga av Bluetooth.

 2. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på > Uppdatera för att uppdatera listan.
 3. Tryck på namnet på headsetet i listan Tillgängliga enheter. HTC Desire 12 parkopplar med headsetet and headsetets anslutningsstatus visas i avsnittet Parkopplade enheter.
 4. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.
När Bluetooth-headsetet är anslutet visas i statusfältet.

Återansluta ett Bluetooth-headset

Det är normalt lätt att återansluta headsetet genom att aktivera BluetoothHTC Desire 12 och sedan slå på headsetet.

Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet måste du kanske ansluta manuellt.

 1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med sammankopplade enheter.

  Se Slå på eller stänga av Bluetooth.

 2. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
 3. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet, följ anvisningarna i Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet och följ sedan anvisningarna i Ansluta ett Bluetooth-headset.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?