HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Kamerans grunder

Ta bilder, videor och selfies med kameran.
På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.

Zooma

Innan du tar en bild eller video, svep med två fingrar isär för att zooma in eller ihop för att zooma ut på skärmen Sökare. Du kan även zooma in och ut som du vill under inspelningen.

Välja ett bildtagningsläge

Som standard är Kamera-programmet inställt på normalt bildtagningsläge för fotografering och ändring av fotoställningar. Du kan välja panoramaläge för att fånga vyer av landskap.
Obs!: Vissa kamerafunktioner och fotoinställningar är inte tillgängliga när du är i panoramaläge.
På skärmen Sökare trycker du på och sedan:
  • Tryck på för att växla till panoramaläge.
  • Tryck på för att växla tillbaka till normalt läge.

Slå på eller stänga av kamerablixten

Viktigt: Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
Tryck på blixtikonen för att välja blixtinställning.

Inställning av fotoupplösningen

Viktigt: Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
  1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
  2. Tryck på och tryck sedan på .
  3. Tryck på Bildstorlek för att ändra fotokvalitet och storlek.

Välja ett scenläge

Du kan växla till Natt, Sport eller något annat scenläge för att matcha kamerans inställningar till specifika scener eller förhållanden när du tar bilder.
Viktigt: Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
  1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
  2. Tryck på och tryck sedan på .
  3. Tryck på Temaläge och tryck sedan på läget som du vill använda.
Om du vill att kameran automatiskt väljer inställningar för miljön väljer du Auto.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?