HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Varför stänger telefonen av sig själv?

Det finns flera skäl till varför en telefon kan stängas av eller stänga av skärmen. Prova tipsen nedan som kan hjälpa till att lösa problemet.

Kontrollera om telefonen är i viloläge

Kontrollera först om telefonen faktiskt är avstängd genom att trycka på STRÖM-knappen. Om skärmen återgår omedelbart till samma skärm som tidigare, så är telefonen inte avstängd. Det är normalt att skärmen stängs av automatiskt efter en viss tid. För att ställa in hur länge skärmen ska vara på går du till Inställningar och gör sedan något av följande:
 • Tryck på Skärm och gester.
 • Tryck på Skärm, gester och knappar.
 • Tryck på Skärm.

Ladda batteriet

Om telefonen är helt avstängd, se till att ladda telefonen. Anslut telefonen till en laddare och kontrollera batterinivån. När telefonens batteri är tillräckligt lågt kommer telefonen att stängas av automatiskt.

Hitta programmet som orsakar problemet

Ibland kan ett program orsaka mjukvaruinstabilitet, vilket gör att telefonen stänger av sig själv. Det är troligtvis orsaken till att telefonen stänger av sig själv när man använder vissa program eller utför särskilda uppgifter.
 • Avinstallera eventuella aktivitetshanterare eller batterisparprogram.
 • Kontrollera om telefonen endast stänger av sig själv när man använder ett särskilt program eller utför en särskild uppgift.
 • Se till att alla dina program är uppdaterade i Google Play Store -programmet.
 • Avinstallera program som installerades strax innan problemet inträffade.

Uppdatera telefonens programvara

Om problemet inte orsakas av ett program, sök efter uppdateringar till telefonens programvara. Om det finns en uppdatering, hämta och installera den.

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på , sök efter Programvaruuppdateringar och tryck sedan på det i sökresultaten.
  Obs!: I vissa telefonmodeller kan du behöva söka efter Systemuppdatering.
 3. Klicka på Sök nu.

Kontrollera om telefonen är ovanligt varm eller het

Om telefonen är ovanligt varm vid beröring, kan den stänga av sig själv. Detta gör att telefonen kan kylas ner och förhindra eventuella skador på de inre komponenterna.

För att förhindra att telefonen stängs av på grund av höga temperaturer:

 • Undvik att använda telefonen i direkt solljus och alltför varma miljöer under en längre tid.
 • Undvik att använda program som kräver mycket processor eller video under långa tidsperioder.
 • Om telefonen blir varm under laddning, koppla bort den från laddaren och stäng alla aktiva program. Låt telefonen svalna innan du fortsätter laddningen.
 • Använd en HTC-märkt laddare och laddningskabel. Laddare och kablar från tredje part kan eventuellt inte fungera på rätt sätt och kan orsaka att telefonen värms upp under laddning.
Obs!: Under normaldrift får enheten aldrig bli så varm att den orsakar brännskador eller andra personskador på grund av den värme som alstras av telefonen.

Utföra en fabriksåterställning via Inställningar

Som en sista utväg kan du återställa telefonen till fabriksinställningar. Innan du gör det, bör du vara medveten om följande:
 • En fabriksåterställning raderar alla data, media och filer från telefonens lagring. Du kommer att förlora dem och kommer inte att kunna återställa dem om du inte har synkroniserat eller säkerhetskopierat dem innan. Se till att du har säkerhetskopierat all viktig information och filer innan du fortsätter.
 • Se till att telefonen är laddad till minst 35 % innan du utför återställningen eller är ansluten till en HTC-laddare och håller på att laddas.
 • Se till att du kan ditt Google-kontonamn och lösenord. Du behöver dem för att låsa upp telefonen efter fabriksåterställningen.

  För telefoner med Android 5 Lollipop eller högre kan Enhetsskydd aktiveras. Detta innebär att efter en fabriksåterställning så måste du logga in med samma Google-konto som var inloggat på telefonen. Om du har glömt ditt lösenord för Google-kontot, använd datorns webbläsare och gå till www.google.com/accounts/recovery för att återställa lösenordet först.

För att utföra en fabriksåterställning:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Gör ett av följande:
  • Tryck på System > Återställ.
  • Tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
 3. Tryck på Återställ standardinställn. och tryck sedan på Återställ telefonen.

  Om du har ett säkerhetslås på enheten måste du även ange din personliga säkerhetsinformation.

 4. Tryck på Radera allt eller tryck på OK när du tillfrågas.

  Telefonen kommer att starta om och återställas.

Avinstallera program som orsakar problem

Efter att ha återställt telefonen, kontrollera om telefonen stängs av automatiskt före och efter installation av program. Om problemet kvarstår efter att programmet har installerats om beror problemet troligtvis på programmet som i så fall måste avinstalleras.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?