Säkerhetskopia och överföring

Återställa säkerhetskopian med ditt Google-konto

Så här återställer man en sparad säkerhetskopia från din Google Drive lagring till din nya HTC-telefon.
  1. När du slår på telefonen för första gången eller efter att du har gjort en fabriksåterställning, följ instruktionerna på skärmen för att ställa in telefonen.
  2. När du tillfrågas loggar du in med ditt Google-konto.
  3. Välj från vilken telefon du vill återställa program och data.
  4. Välj att återställa alla program eller endast de som du vill installera på din nya telefon.
  5. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installation av telefonen och återställning av program.
Obs!: Återställning av bakgrunden kan bero på skärmupplösningskompatibiliteten mellan din gamla och nya telefon.