Säkerhetskopia och överföring

HTC Backup för Android 5 Lollipop och tidigare

Äldre HTC-telefonmodeller som har Android 5 Lollipop och tidigare stödjer fortfarande HTC Backup-tjänsten.

Detta kan säkerhetskopieras:

Startsida Startsidans bakgrund, widgetar och startsidans layout.
Konton och lösenord Sparar inloggningsreferenser för många populära e-post- och sociala nätverkskonton, såsom Exchange ActiveSync, Outlook.com och POP/IMAP.
Programlista Gratisprogram som du installerat. Programskärmens rutnätsstorlek och sorteringsordning.
Programinställningar och data Data från HTC-program som innehåller kontakter, textmeddelanden och samtalshistorik.
Enhetsinställningar Ringsignaler, Wi‍-Fi-nätverk och deras lösenord och vissa enhetsinställningar.
Viktigt: En Wi‍-Fi-anslutning rekommenderas. Beroende på mängden innehåll, kan en manuell säkerhetskopiering via dataanslutning medföra extra datakostnader och ta lång tid.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
  2. Om detta är första gången som du ställer in och använder HTC Backup, trycker du på Säkerhetskopia konto > HTC-konto.

    Logga in på ditt HTC-konto genom att använda ditt Google, Facebook eller e-post konto. Välj sedan molnlagringskontot du vill använda för att säkerhetskopiera din telefon.

  3. Tryck på Säkerhetskopiera nu för att säkerhetskopiera telefonen manuellt.
Vi rekommenderar att du gör en daglig säkerhetskopia av telefonen när den är ansluten till ett Wi‍-Fi-nätverk. Slå bara på automatisk säkerhetskopiering.