HTC Desire 12‎

Guide Downloads

< < Menu

Wi‍-Fi kapcsolat

A Wi‍-Fi használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, más néven „hotspothoz”.
Megjegyzés: A Wi‍-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgyaktól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – amelyeken a Wi‍-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi‍-Fi be- és kikapcsolása

 1. A Kezdőképernyőn húzza az ujját felfelé, majd keresse meg, és érintse meg a Beállítások lehetőséget.
 2. Érintse meg a Wi-Fi elemet, majd a Be/Ki kapcsolót a Wi‍-Fi be- vagy kikapcsolásához. Megjelenik az észlelt vezeték nélküli hálózatok listája.
Tipp:
 • Ha kézzel szeretne Wi‍-Fi hálózatokat keresni, érintse meg a > Frissítés elemet.
 • A elemet megérintve megtekintheti a korábban mentett hálózatokat, engedélyezheti, hogy a készülék értesítéssel jelezze, ha elérhető egy nyilvános Wi‍-Fi hálózat, valamint megadhatja, hogy alvó módban milyen állapotba kapcsoljon a Wi‍-Fi.

Csatlakozás Wi‍-Fi hálózathoz

 1. A Wi‍-Fi bekapcsolása után ellenőrizze az észlelt Wi‍-Fi hálózatok listáját.

  Tekintse meg a A Wi‍-Fi be- és kikapcsolása című részt.

 2. Érintse meg a kívánt Wi‍-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.
 3. Ha biztonságos hálózatot választott ki, akkor adja meg a hálózathoz tartozó kulcsot vagy jelszót.
 4. Érintse meg a Csatlakozás gombot. A csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a Wi‍-Fi ikon .

Csatlakozás Wi‍-Fi hálózathoz WPS-en keresztül

Ha Wi‍-Fi Protected Setup (WPS) támogatással rendelkező Wi‍-Fi routert használ, akkor egyszerűen csatlakoztathatja a HTC Desire 12 készüléket.
 1. A Wi‍-Fi bekapcsolása után ellenőrizze az észlelt Wi‍-Fi hálózatok listáját.

  Tekintse meg a A Wi‍-Fi be- és kikapcsolása című részt.

 2. Érintse meg a > Speciális > WPS push gomb elemet, majd nyomja meg a WPS gombotWi‍-Fi routerén.
  Megjegyzés: A Wi‍-Fi Protected Setup (WPS) PIN módszer használatához érintse meg a > Speciális > WPS PIN-kód megadása elemet.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?