HTC Desire 12+‎

Guide Downloads

< < Menu

PIN-kód hozzárendelése a nano SIM-kártyához

A nano SIM-kártyához a védelme érdekében PIN-kód (Personal Identification Number – személyes azonosítószám) rendelhető.
Fontos: Mielőtt folytatja, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a mobilszolgáltatója által megadott PIN-kóddal.
  1. A Kezdőképernyőn húzza az ujját felfelé, majd érintse meg a Beállítások > Biztonság és hely lehetőséget.
  2. Érintse meg a SIM kártya lezárás elemet.
  3. Váltson annak a kártyának a lapjára, amelyikhez új PIN-kódot szeretne rendelni.
  4. Kapcsolja be a SIM-kártya lezárása Be/Ki kapcsolót, adja meg a kártya alapértelmezett PIN-kódját, majd érintse meg az OK gombot.
  5. A kártya PIN-kódjának módosításához érintse meg a SIM PIN módosítása elemet.

Zárolt nano SIM-kártya visszaállítása

Ha hibás PIN-kódot ír be az engedélyezettnél több alkalommal, akkor a kártya PUK zár alá kerül.

A PUK-kóddal (PIN-feloldó kóddal) állíthatja vissza a hozzáférést a HTC Desire 12+ készülékhez. A kódot a mobilszolgáltatótól szerezheti be.

  1. A telefon tárcsázó képernyőjén írja be a PUK-kódot, majd érintse meg a Tovább gombot.
  2. Írja be a használni kívánt új PIN-kódot, majd érintse meg a Tovább gombot.
  3. Újra be újra az új PIN-kódot, majd érintse meg az OK gombot.
Kapcsolódó oktatóanyagok
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?