HTC Desire 12‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Softverska i ažuriranja aplikacija

Preuzmite i instalirajte softverska ažuriranja za najnovija poboljšanja u izvedbi, ispravke pogrešaka i poboljšanja sigurnosti. HTC Desire 12 može provjeriti ima li novih ažuriranja softvera i o tome vas izvijestiti.

Neka ažuriranja aplikacija pruža HTC ili vaš mobilni operater i na telefon ćete primiti obavijesti o novim ažuriranjima. Ili možete instalirati ažuriranja aplikacija s Trgovina Google Play. Neke HTC aplikacije koje nisu unaprijed učitane u neke modele telefona također je moguće preuzeti s Trgovina Google Play.

Bilješka: Informacije u ovom vodiču možda nisu najnovije ako su dostupna još novija softverska ili ažuriranja aplikacije.

Provjera inačice softvera sustava

Prije instalacije ažuriranja softvera sustava, provjerite koju verziju Android imate na telefonu.
  1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite O telefonu.
  3. Provjerite pod Android verzija.

Ručno provjeravanje ažuriranja softvera

  1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite O telefonu > Ažuriranja sustava. HTC Desire 12 provjerit će ima li dostupnih ažuriranja.
Bilješka: Ako nema internetske veze dobit ćete upit za uključivanje mobilne podatkovne veze ili povezivanje s Wi‍-Fi mrežom. Nakon povezivanja dodirnite Provjeri odmah kako biste provjerili ima li dostupnih ažuriranja softvera.
Povezani savjeti
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?