HTC Desire 12‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Prečaci aplikacija

Od inačice Android 7.1, pritisnite i držite ikonu aplikacije na ploči miniaplikacije ili zaslonu Aplikacije za prikaz izbornika koji vam omogućava brzi pristup uobičajenim funkcijama aplikacije.
Bilješka: Značajku prečaca aplikacije ne podržavaju sve aplikacije.
  1. Pritisnite i držite ikonu aplikacije, na primjer Sat.
  2. Iz prikazanog izbornika dodirnite funkciju koju želite pokrenuti aplikaciju.
    Screen showing to press and hold an app and choose from app shortcuts
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?