HTC Desire 12+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Postavljanje memorijske kartice kao unutarnje memorije

Kada umetnete memorijsku karticu koja se prije nije koristila na HTC Desire 12+ kartica će se zadano prijaviti kao prijenosna memorija.

Ako je memorijska kartica nova ili nema sadržaja koji želite zadržati, možete je i formatirati radi njenog korištenja kao unutarnje memorije za HTC Desire 12+.
Važno:
  1. Na početnom zaslonu povucite prema gore i dodirnite Postavke > Memorija.
  2. Pod Prijenosna memorija dodirnite naziv memorijske kartice.
  3. Dodirnite > Postavke memorije.
  4. Dodirnite Formatiraj kao unutarnju, a zatim Izbriši i formatiraj.
  5. Slijedite upute na zaslonu za premještanje instaliranih aplikacija i njihovih podataka iz memorije telefona na memorijsku karticu.
Savjet: Ako karticu više ne želite koristiti kao unutarnju memoriju, možete je preformatirati kao prijenosnu memoriju. Prije no što to učinite, svakako prethodno premjestite sve aplikacije i podatke s kartice u memoriju telefona. Pogledajte Premještanje aplikacija i podataka između memorije telefona i memorijske kartice.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?