HTC Desire 12‎

Instruktions-guides

< < Menu

Navigere på HTC Desire 12 med TalkBack

Brug TalkBack, hvis du skal navigere på HTC Desire 12 vha. talt feedback. Når du berører skærmen, vibrerer HTC Desire 12 og giver dig et hørbart respons, så du ved, hvad du berører.
Bemærk: Ikke alle sprog understøttes.

Aktivere TalkBack

 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack, og tryk derefter på knappen Til/Fra.
 3. Læs ansvarsfraskrivelse for TalkBack og tryk på OK.

En kort træningsguide, der forklarer, hvordan du bruger TalkBack, afspilles, når du aktiverer TalkBack.

Bemærk: TalkBack virker bedst, hvis du deaktiverer automatisk rotation.

Tænde/slukke for Navigér med berøring

Navigér med berøring tillader HTC Desire 12 at reagere på genvejsfingerbevægelser og skærmberøringer med lydfeedback. Navigér med berøring er aktiveret, når du slår TalkBack til.
 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på Indstillinger.
 3. Under Navigér trykker du på Til/Fra ved siden af Navigér med berøring for at slå funktionen til eller fra.

Når Navigér med berøring er deaktiveret, vil HTC Desire 12 ikke længere reagere på genvejsfingerbevægelser eller taleelementer, når du rører skærmen.

Sådan bruges TalkBack fingerbevægelser

Når TalkBack er aktiveret, og indstillingen Udforsk ved berøring er valgt, udskiftes de almindelige fingerbevægelser med TalkBack fingerbevægelser.
Gør et af følgende:
Åbn et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge et element.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen for at åbne elementet.
Flyt et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge elementet.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen, men løft ikke fingeren efter det andet tryk.
 3. Træk elementet til det nye sted og løft fingeren.
Rul igennem en skærm Brug to fingre til at glide op, ned, til venstre eller til højre.
Lås låseskærmen op Glid op fra bunden af skærmen med 2 fingre.
Åbn panelet Meddelelser Glid ned fra øverst på skærmen med 2 fingre.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?