HTC Desire 12‎

Instruktions-guides

< < Menu

Grundlæggende om kameraet

Tag billeder, videoer og selfier vha. kameraet.
På startskærmen skal du trykke på kameraikonet for at åbne programmet Kamera.

Zoom

Før du tager et billede eller en video, kan du sprede to fingre på kamerasøgeren for at zoome ind, eller samle dem for at zoome ud. Du kan også frit zoome ind eller ud under optagelsen.

Vælge en optagetilstand

Som standard er programmet Kamera indstillet til normal optagetilstand, så du kan tage billeder og skifte billedindstillinger. Du kan vælge panoramafunktionen for få totaloptagelser af landskaber.
Bemærk: Nogle kamerafunktioner og billedindstillinger er ikke tilgængelige, når du bruger panoramafunktionen.
Når du står i Kamerasøgeren, trykker du på og derefter:
  • Tryk på for at skifte til panoramafunktion.
  • Tryk på for at skifte tilbage til normaltilstand.

Slå kameraets blitz til eller fra

Vigtigt: Du skal være i normal optagetilstand. Se Vælge en optagetilstand for yderligere oplysninger.
Tryk på blitz-ikonet for at vælge en blitz-indstilling.

Sådan indstiller du billedopløsningen

Vigtigt: Du skal være i normal optagetilstand. Se Vælge en optagetilstand for yderligere oplysninger.
  1. På startskærmen skal du trykke på kameraikonet for at åbne programmet Kamera.
  2. Tryk på og dernæst på .
  3. Tryk på Billedstørrelse for at ændre billedkvalitet og -størrelse.

Valg af en scenetilstand

Du kan skifte til Nat, Sport eller en af de andre scenetilstande, for at indstille kameraet til de specifikke scenes eller forhold, når du tager billeder.
Vigtigt: Du skal være i normal optagetilstand. Se Vælge en optagetilstand for yderligere oplysninger.
  1. På startskærmen skal du trykke på kameraikonet for at åbne programmet Kamera.
  2. Tryk på og dernæst på .
  3. Tryk på Scenetilstand og vælg den tilstand, du vil bruge.
For at få kameraet til automatisk at vælge alt efter omgivelsesforholdene skal du vælge Auto.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?