Ice View

< < Menu

Bật hoặc tắt một số chức năng từ HTC Ice View

Bạn cũng có thể thực hiện những hành động nhanh trên bao điện thoại, chẳng hạn như bắt đầu hoặc hủy hẹn giờ hoặc bật tắt đèn pin.
 1. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  • Mở ứng dụng Đồng hồ, và sau đó vào chạm vào tab Hẹn giờ. Đặt hẹn giờ, sau đó chạm vào Bắt đầu.
  • Mở ứng dụng Máy ghi âm, và sau đó bắt đầu ghi âm.
  • Mở ứng dụng Đèn Flash, và sau đó bật đèn flash.
 2. Đóng bao điện thoại.

  Đây là một số hành động nhanh bạn có thể thực hiện:

  • Khi bạn nhìn thấy thông báo hẹn giờ trên bao điện thoại, vuốt xuống trên Hủy bỏ để hủy bỏ báo thức.

   Nếu bạn cần phải khởi động lại hẹn giờ, vuốt lên trên Hẹn giờ, và sau đó mở bao. Việc này sẽ mở lại ứng dụng Đồng hồ.

  • Để tạm dừng ghi âm giọng nói, nhấp đúp vào bao điện thoại, sau đó vuốt xuống Dừng ghi âm. Vuốt lên trên để tiếp tục ghi.

   Để dừng ghi âm giọng nói, nhấp đúp vào bao điện thoại, và sau đó vuốt xuống Dừng ghi âm hai lần.

  • Để tắt đèn flash, nhấp đúp vào bao điện thoại, và sau đó vuốt xuống Đèn flash. Vuốt lên bật Đèn flash tắt để bật lại.