HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Wi‍-Fi veza

Ako želite koristiti Wi‍-Fi, morate imati pristup bežičnoj pristupnoj tački ili „hotspotu​“‍.
Napomena: Dostupnost i jačina Wi‍-Fi signala variraće zavisno od objekata kroz koje Wi‍-Fi signal mora proći (kao što su zgrade ili zid između prostorija).

Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi

 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Mreža i internet.
 2. Dodirnite oznaku Wi‍-Fi Uklj./Isklj. za uključivanje ili isključivanje opcije Wi‍-Fi.
 3. Dodirnite Wi-Fi kako biste videli listu dostupnih bežičnih mreža.
Savet: Pomerajte prstom nadole do dna ekrana da biste videli Sačuvane mreže.

Povezivanje sa Wi‍-Fi mrežom

 1. Uključite Wi‍-Fi i proverite listu dostupnih Wi‍-Fi mreža.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.

 2. Dodirnite Wi‍-Fi mrežu na koju se želite prijaviti.
 3. Ako ste odabrali zaštićenu mrežu, od Vas će biti zatražen PIN ili lozinka.
 4. Dodirnite Poveži. Videćete Wi‍-Fi oznaku u statusnoj traci kada se Vaš uređaj poveže na mrežu.

Povezivanje sa Wi‍-Fi mrežom putem WPS-a

Ukoliko koristite Wi‍-Fi ruter sa Wi‍-Fi WPS podešavanjima, povezivanje HTC U12 life uređaja neće biti problem.
 1. Uključite Wi‍-Fi i proverite listu dostupnih Wi‍-Fi mreža.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.

 2. Pomerajte prstom nadole do dna liste dostupnih Wi‍-Fi mreža i dodirnite Wi-Fi prioriteti > Napredno > Dugme WPS Push.
  Napomena: Za postavljanje Wi‍-Fi zaštićene mreže (WPS) sa PIN brojem, dodirnite Wi-Fi prioriteti > Napredno > WPS unos Pin-a.
 3. Pritisnite WPS dugme na vašem Wi‍-Fi ruteru.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?