HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HTC U12 life kao Wi‍-Fi hotspota

Podelite svoju vezu za prenos podataka sa drugim uređajima tako što ćete pretvoriti HTC U12 life u Wi‍-Fi hotspot.

Važno:
  • Uverite se da je veza prenosa podataka uključena.
  • Za upotrebu ove usluge, morate imati odobren plan podataka koji je od strane pružaoca mobilnih usluga povezan sa Vašim računom. Uređaji koji su spojeni na Wi‍-Fi koriste Vaš promet prenosa podataka.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Mreža i internet > Pristupna tačka i deljenje veze > Podešavanje Wi-Fi hotspot-a.
  3. Unesite naziv rutera ili upotrebite zadati naziv rutera.
  4. Unesite lozinku rutera ili upotrebite zadatu lozinku.

    Lozinka je ključ koji druge osobe treba da unesu u svoje uređaje kako bi mogli da se povežu i koriste HTC U12 life kao bežični ruter.

  5. Dodirnite Sačuvaj.
  6. Dodirnite prekidač za uključivanje ili isključivanje opcije Mobilni Wi-Fi Hotspot Uklj./Isklj.

HTC U12 life je spreman za korišćenje kao Wi‍-Fi hotspot kada se na statusnoj traci pojavi oznaka .

Važno: Kako biste smanjili sigurnosni rizik, koristite već postavljena podešavanja sigurnosti i postavite jaku i jedinstvenu lozinku.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?