HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta možete da uradite na Google fotografije

Evo šta možete da uradite kada koristite Google fotografije na svom telefonu.
  • Možete da pregledate, uredite i podelite fotografije i video-zapise koje ste snimili na svom telefonu. Takođe možete da pristupite multimedijalnim datotekama koje ste prethodno arhivirali na svom Google nalogu.
  • Da biste odabrali fotografije i video-zapise, pritisnite i zadržite sličicu da biste odabrali neku. Dodirnite datum da biste izabrali sve multimedijalne datoteke sa tim datumom. Ili pritisnite i zadržite sličicu kao prvi izbor, a zatim prevucite prstom do zadnje stavke koju želite da izaberete.
Savet: Da biste saznali više o Google fotografije, dodirnite dugme Prikaži fioku za navigaciju > Pomoć. Ili možete da posetite support.google.com/photos.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?