HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta mogu raditi u toku poziva?

U toku govora možete uključiti ili isključiti razglas, staviti poziv na čekanje i drugo.

Stavljanje poziva na čekanje

Za stavljanje poziva na čekanje, dodirnite . Statusna traka prikazuje oznaku poziva na čekanju .
Da nastavite poziv, ponovo dodirnite .

Prebacivanje sa jednog poziva na drugi poziv

Ukoliko je jedan razgovor već u toku, a prihvatili ste drugi poziv, možete se lako prebacivati sa jednog poziva na drugi poziv.
  1. Kada primite drugi poziv, dodirnite i prevucite ikonu poziva do kako biste prihvatili drugi poziv i stavili prvi poziv na čekanje.
  2. Za izmenu poziva, dodirnite oznaku osobe sa kojom želite pričati na ekranu.

Uključivanje i isključivanje razglasa u toku poziva

Upozorenje: Kako ne biste oštetili sluh, nemojte držati uređaj HTC U12 life preblizu uhu kada je uključen razglas.
  • Na ekranu poziva dodirnite . Ikona telefonskog zvučnika pojaviće se u statusnoj traci.
  • Za isključivanje opcije telefonskog zvučnika, dodirnite .

Isključivanje mikrofona u toku poziva

Na ekranu poziva dodirnite za prebacivanje između režima uključenog i isključenog mikrofona. Kada je mikrofon isključen, pojaviće se oznaka u statusnoj traci.

Završavanje poziva

Da završite poziv, sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Na ekranu poziva dodirnite .
  • Otvorite Panel sa obaveštenjima, pa dodirnite Završi poziv.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?