HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje veze prenosa podataka

Isključivanjem veze prenosa podataka možete produžiti trajanje baterije i uštedeti novac za prenos podataka.
Važno:
Potrebna Vam je 4G/LTE pretplata kako biste koristili usluge 4G/LTE mreže Vašeg operatera za govorne pozive i prenos podataka. Za više informacija, obratite se svom operateru.
  1. Otvorite ceo panel Brza podešavanja. Pogledajte Korišćenje Brzih podešavanja.
  2. Dodirnite pločicu Mobilni podaci da biste uključili ili isključili vezu za prenos podataka.
    Napomena: Ako ne vidite pločicu Mobilni podaci u panelu Brza podešavanja, prevucite nalevo da biste videli više pločica.
Važno: Ako nemate uključenu vezu prenosa podataka i niste povezani na Wi‍-Fi mrežu, nećete biti u mogućnosti da primate automatska ažuriranja svog e-maila, društvenih mreža i drugih sinhronizovanih informacija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?