HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanja lokacije

Neke aplikacije koriste vašu lokaciju da bi vam obezbedile potrebne informacije. Izaberite režim lokacije za korišćenje na osnovu toga koliko precizno želite da te aplikacije odrede vašu lokaciju.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Bezbednost i lokacija > Lokacija.
  2. Ako je prekidač za Uklj./Isklj. isključen, dodirnite ga da biste uključili režim lokacije.
  3. Dodirnite Režim, a zatim izaberite jedan od sledećih režima lokacije:
    • Visoka preciznost omogućava bolju procenu vaše lokacije. Ona se oslanja na GPS, Wi‍-Fi, Bluetooth ili mobilne mreže za određivanje vaše lokacije. Ovaj režim koristi Google usluge određivanja lokacije.
    • Štednja baterije se oslanja na Wi‍-Fi, Bluetooth ili mobilne mreže bez korišćenja GPS-a radi smanjenja potrošnje energije baterije. Ovaj režim koristi Google usluge određivanja lokacije.
    • Samo uređaj koristi GPS.
Napomena: Ako isključite izvor lociranja (na primer, GPS), to znači da nijedna aplikacija na HTC U12 life neće prikupljati informacije o lokaciji kroz taj izvor lociranja. Ostale aplikacije će, možda, nastaviti da prikupljaju informacije o lokaciji iz drugih izvora, npr. pomoću Wi‍-Fi mreže, a HTC U12 life će možda nastaviti da pruža informacije o lokaciji.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?