HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim „Ne uznemiravaj​“‍

Koristite profil Ne uznemiravaj kako biste odbili pozive i utišali zvukovna obaveštenja, ali i dalje osigurali vezu za prenos podataka.
 1. Sa dva prsta povucite od vrha ekrana prema dole kako biste otvorili Brza podešavanja.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Dodirnite . Po potrebi, prevucite do sledećeg ekrana.
 3. Dodirnite Potpuna tišina, Samo alarmi ili Samo prioriteti zavisno od toga da li želite da dozvolite izuzetke. Kada odaberete Samo prioriteti, možete primati poruke ili pozive od kontakata sa liste izuzetaka.
 4. Dodirnite Dok ne isključite „Ne uznemiravaj“ ukoliko želite da isključite profil Ne uznemiravaj ili dodirnite ili kako biste podesili broj sati pre nego što se profil Ne uznemiravaj automatski ne isključi.
 5. Dodirnite Završeno da ga aktivirate.
Oznaka za Ne uznemiravaj pojaviće se na statusnoj traci.
Savet:
 • Kada je ekran uključen, pritisnite JAČINA ZVUKA, a zatim dodirnite Isključi sada da brzo isključite režim „Ne uznemiravaj“.
 • Kada pritisnete i držite pritisnutim JAČINA ZVUKA dok ne dođete do tihog režima, režim Samo alarmi se aktivira za opciju „Ne uznemiravaj​“‍.
Napomena: Ako je profil „Ne uznemiravaj​“‍ uključen, LED obaveštenje neće zasijati.

Blokiranje vizuelnih smetnji

Možete podesiti da režim Ne uznemiravaj blokira vizuelne smetnje kao što su iskačuća obaveštenja.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Zvuk.
 2. Dodirnite Preference za „Ne uznemiravaj“ > Blokirajte vizuelne smetnje.
 3. Dodirnite prekidače Uklj./Isklj. da biste izabrali da li želite da blokirate vizuelne smetnje kada je ekran uključen i isključen.

Omogućavanje obaveštenjima i kontaktima da zaobiđu profil Ne smetaj

Dodajte važne kontakte na listu izuzetaka kako biste od njih mogli primiti pozive i poruke čak i kada je uključen profil Ne smetaj.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Zvuk.
 2. Dodirnite Preference za „Ne uznemiravaj“ > Samo prioritet dozvoljava.
 3. Dodirnite Uklj./Isklj. pored stavki koje želite da dozvolite.
 4. Dodirnite Poruke ili Pozivi kako biste odabrali ko vas može kontaktirati.

Postavljanje rasporeda profila Ne uznemiravaj

Odaberite raspored kada želite da se opcija Ne smetaj automatski uključi i koliko želite da traje. Na primer, možete je podesiti da se uključi za vreme nedeljnog sastanka.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Zvuk.
 2. Dodirnite Preference za „Ne uznemiravaj“.
 3. Dodirnite Dodaj više.
 4. Izaberite da li da se pravilo zasniva na vremenu ili na događaju, unesite naziv pravila,a zatim dodirnite U redu.
 5. Podesite parametre pravila.
  Pravilo Podešavanja
  Pravilo za vreme
  • Odaberite dane.
  • Odaberite početak i kraj opcije.
  • Odaberite nivo Preference za „Ne uznemiravaj“.

  Takođe možete izabrati da li da dozvolite pravilu da se zaustavi u bilo koje vreme završetka pravila ili prilikom sledećeg alarma koji ste podesili u aplikaciji Sat .

  Pravilo za događaj
  • Odaberite kalendar za koji želite da napravite pravilo.
  • Odaberite uslov za vrstu odgovora.
  • Odaberite nivo Preference za „Ne uznemiravaj“.
Savet: Automatsko pravilo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem prekidača Uklj./Isklj. prilikom pregledanja detalja o pravilu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?