HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje Bluetooth

  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Povezani uređaji.
  2. Dodirnite oznaku za Bluetooth Uključivanje/Isključivanje Bluetooth veze.
  3. Dodirnite Bluetooth > Upari novi uređaj kako biste videli listu dostupnih uređaja.
Napomena: Isključite Bluetooth kada ga ne koristite kako biste uštedeli energiju baterije ili na mestima na kojima nije dozvoljena upotreba bežičnih veza, kao što su avioni ili bolnice.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?