HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Automatska rotacija ekrana

Napomena: Ne podržavaju sve aplikacije automatsko okretanje ekrana.
  1. Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
  2. Dodirnite pločicu Automatska rotacija / vertikalno za prebacivanje između dva režima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?