HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim aviona

Kada uključite Režim aviona, sve bežične veze na HTC U12 life biće ugašene, uključujući opcije poziva, promet prenosa podataka, Bluetooth i Wi‍-Fi

Kada isključite Režim aviona, opcije poziva su ponovo dostupne, a Bluetooth i Wi‍-Fi su vraćeni na prethodno stanje.

Napomena:
  • Ručno možete uključiti opcije Bluetooth i Wi‍-Fi nakon uključivanja režima aviona.
  • Ako je uključena opcija USB tetering, aktiviranje režima aviona automatski će je automatski isključiti. Potrebno je ručno podesiti USB tetering nakon isključivanja režima aviona.
Dodirnite nešto od navedenog radi uključivanja ili isključivanja režima aviona:
  • U Podešavanja > Mreža i internet, dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. Režima aviona da biste uključili ili isključili Režim aviona.
  • Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja. Dodirnite Režim aviona radi njegovog uključivanja ili isključivanja.
Kada je uključen Režim aviona, njegova oznaka prikazuje se u statusnoj traci.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?