HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Režim putovanja

Da li često putujete kroz vremenske zone? Uključite Režim putovanja u meniju Podešavanja da biste videli dva sata na početnom i zaključanom ekranu koji će prikazivati vašu vremensku zonu kod kuće i vremensku zonu u kojoj se trenutno nalazite.
Važno:
  • Pobrinite se da ste uključili uslugu lokacije u podešavanjima svog telefona.
  • Prvo podesite svoju vremensku zonu kod kuće u aplikaciji Sat.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Sistem > Datum i vreme.
  2. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. uz opciju Režim putovanja da biste uključili ili isključili režim putovanja.
Videćete dva sata za kućnu i trenutnu lokaciju čim telefon detektuje vremensku zonu koja se razlikuje od podešene vremenske zone kod kuće.
Povezani „Kako da“
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?