HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Snimanje fotografija pomoću tajmera

Kada koristite tajmer, aplikacija Kamera odbrojava vreme pre nego što snimi fotografiju. Možete sami odabrati vreme za odbrojavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Fotografija ili Selfi fotografija. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
  3. Dodirnite , a zatim odaberite vreme odbrojavanja.
  4. Kako biste pokrenuli tajmer, dodirnite . Kamera će snimiti fotografije nakon odbrojavanja.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?