HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje selfi video zapisa

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Selfi videa. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
  3. Ako ste spremni da započnete snimanje, dodirnite .
  4. Dodirnite kako biste zaustavili snimanje, a zatim dodirnite kako biste ga nastavili.
    Savet: Ako želite da snimite video bez zvuka, možete da dodirnete .
  5. Da zaustavite snimanje, dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?