HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Fotografisanje

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Usmerite kameru na to što želite slikati. Možete da dodirnete ekran da biste promenili fokusiranje na drugi objekat.
  3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .

Korišćenje HDR

Kada snimate portrete sa svetlim pozadinama, koristite HDR (High Dynamic Range) za jasno slikanje svojih predmeta. HDR može da istakne detalje na svetlijim i tamnijim oblastima, čak i u uslovima visoko kontrastnog osvetljenja.
Važno: HDR najbolje radi kada je Vaš predmet stabilan. Kamera snima tri snimka na različitim nivoima izloženosti i kombinuje ih u jednu poboljšanu fotografiju.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Izaberite da li želite da koristite glavnu ili prednju kameru za snimanje fotografija. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
  3. Uverite se da je opcija odabrana. Ukoliko niste, dodirnite da to promenite.
  4. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?