HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje selfi fotografije

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Selfi fotografija. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
  3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .

Prevrtanje selfi fotografija

Kada vidite sebe na ekranu tražila, vaš lik je zapravo slika u ogledalu. Evo šta da uradite ako vaša snimljena fotografija izgleda prevrnuto i nije slika u ogledalu.
  1. Prebacite se na režim Selfi fotografija. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
  2. Dodirnite > Selfi ogledalo, a zatim izaberite Uključi.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?