HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Fotografisanje panorame

Snimite šire slike pejzaža jednim prelazom.
Važno: Neke funkcije kamere i podešavanja fotografije nisu dostupne kada se nalazite u režimu panorame.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Panorama. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
  3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
  4. Pomerajte uređaj levo ili desno dok je on okrenut vertikalno ili vodoravno. Držite telefon što stabilnije kako biste automatski snimili kadrove.

    Takođe možete dodirnuti za zaustavljanje snimanja u bilo kom trenutku.

Kamera spaja sve kadrove u jednu fotografiju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?