HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Prebacivanje između tihog, vibracijskog i normalnog načina rada

Uradite nešto od sledećeg:
  • Za promenu sa tihog na normalni režim rada, pritisnite taster POVEĆANJE JAČINE ZVUKA tri puta.
  • Za promenu sa vibracijskog na normalan način rada, dva puta pritisnite taster POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Idite na podešavanja, a zatim dodirnite Zvuk da biste izabrali novo podešavanje zvuka.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?