HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Prelaz između nedavno otvorenih aplikacija

Ako koristite različite aplikacije na svom telefonu, lako možete prelaziti između aplikacija koje ste nedavno otvarali.

Dodirnite za pregled nedavno otvorenih aplikacija.
Screen showing Recent apps
  • Da biste se vratiti na aplikaciju, prelistajte kartice kako biste je pronašli i dodirnite je.
  • Ako želite ukloniti aplikaciju, povucite je ulevo ili udesno.
  • Ako želite da uklonite sve aplikacije, dodirnite Obriši sve.
Ili pritisnite dva puta da biste brzo prelazili između dve najskorije korišćene aplikacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?